Témata k závěrečným pohovorům pro biřmovance!

Verze pro tisk

1. Proč nás Bůh stvořil a jak ho můžeme poznat?

2. Bible (dělení, počet knih, jazyky). Kdo je autorem, pravdivost Bible.

3. Vyznání víry, jak vznikala, rozdělení (apoštolské, nicejsko-cařihradské).

4. Věřím v Boha Otce (vlastnosti Boží, karikatury Boha atd.)

5. Věřím v Ježíše Krista (kdo to byl, co víš z jeho života, důkazy jeho historické existence atd.)

6. Věřím v Ducha svatého (kdo je to Duch svatý, jak se projevuje, dary a ovoce Ducha svatého atd.)

7. Co je to církev, jak vznikla a jaké je její poslání (Skutky apoštolů)

8. Poslední věci člověka: věčný život, nebe, očistec, peklo, osobní a poslední soud.

9. Modlitba (druhy, způsoby, postoje atd.)

10. Liturgický rok (smysl Vánoc, Velikonoc, zasvěcené svátky atd.)

11. První a druhé přikázání.

12. Třetí a čtvrté přikázání.

13. Páté a šesté přikázání.

14. Sedmé a osmé přikázání.

15. Svátosti (co jsou to svátosti, kdo je ustanovil a co působí atd.)

16. Svátost křtu (kdo může křtít, kdo může přijat křest, jak se křtí, proč je křest důležitý, podmínky kmotrovství atd.)

17. Svátost smíření (co je to hřích, jaké jsou podmínky těžkého hříchu, části svátosti smíření, co je to dokonalá lítost atd.)

18. Svátost eucharistie (co je to mše svatá, části mše svaté, podmínky k přijetí svatého přijímání atd.)

19. Svátost manželství a svátost kněžství (kdo může uzavřít svátostné manželství, co je podstatou křesťanského manželství, kdo tuto svátost uděluje a jak atd.)

20. Svátost biřmování a svátost nemocných (jak se udělují tyto svátosti, kdo je smí udělovat, jaké jsou podmínky k jejich přijetí a co působí v životě člověka atd.)

Dále je potřeba:

• přečíst celé jedno evangelium

• přečíst knihu Skutků apoštolů (hlavně 1.-15. kapitolu)

• napsat dopis otci arcibiskupovi (o své cestě víry a přípravě na biřmování)

• vybrat si jeden citát z Nového Zákona jako svoje heslo

• vybrat si biřmovacího patrona a znát něco o jeho životě 

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť