Zápis z jednání pastorační rady 7. 2. 2011

Verze pro tisk

Zápis č. 8/2011 Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY ze dne 7.2.2011

Místo konání:
na faře v Nivnici

Přítomni:
P. Mgr. Petr Martinka, St. Haluza, J. Daňková, A. S lezáková, M. Bartoňová, J. Kapsa, K. Škrabálková, J. Kouhoutek, V. Kaislerová, J. Strommer, J. Smítal, Fr. Smetana, M. Straňáková

Nepřítomni:
Miroslav Bradáč

Hosté :
L. Kohoutková, St. Trtek, A. Hromčíková

Pastorační rada je usnášeníschopná.

Program:

  1. Hodnocení farního plesu – zisk 51 979,-Kč
  • Paní Kohoutková informovala přítomné o přípravě a průběhu plesu. Připomněla, že je nutné zajistit včas hudbu na příští ples (28.1.2012). Bude oslovena dech. hudba Hradčovjanka a DJ Chosé (J. Capík) z Uh. Brodu.
  1. Oprava kaple sv. Trojice
  • Podat žádost o dotaci nejpozději do května 2011 (MAS Východní Slovácko).

Priority:

  • odvlhčení + dlažba
  • zpevnění presbytáře - betonová injektáž
  • úprava prostoru před kaplí
  • přístupová cesta

Oslovení projektanta a seznámení se situací přímo na místě.

Termín příští PR: 7. 3. 2011 v 19:00 na faře.

 


>> Číst další zápisy z pastoračních rad

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť