Kamenný kříž na Podohradí

Verze pro tisk

Druhá nejstarší památka v Nivnici evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek v Praze pod r. č. 3379. Byl pořízen za faráře Josefa Kromera. Vlastníkem památky v současné době je p. Karel Hladiš.

Popis vzhledu kříže

Kříž je vysoký šest metrů a zhotovený z pískovce různé zrnitosti. Jméno sochaře, který kříž vyrobil, není známo.

Kříž stojí na čtvercovém podstavci. Na jeho spodní lícové části je reliéf Bolestné Panny Marie, znázorněné tradičním symbolem, srdce probodené dýkou. Pod ním byl latinský nápis:

 

„Sistenshicora Christum
reverenter Gdora“

Poslední slovo jako takové nemá žádný význam a je tedy pravděpodobně zkomolenina slova „gloria“ (tj. oslavy) nebo „adora“ (tj. uctívej – vzývej).

Nápis by v překladu mohl znamenat:

 "Zastav se zde pros Krista
uctivě ( ??? Gdora ??? )"

 

Na zadní straně podstavce je nápis:

ZNaKLADVIANA
SVKeNIKaML
INARZE NIWNIC
Kehozhoto WeN
a Posta WeNblL
A: O : 1786

 V češtině:

Z nákladu Jana
Soukeníka mly-
náře nivnic-
kého zhotoven
a postaven byl
L. P. 1786

Na dříku podstavce je osazena římsová hlavice, na ni se navršuje podstavec, pak další kvádřík nahoře zúžený, s reliéfem kalicha s hostií a písmeny IHS, dále pokračuje zase římsová hlavice, na které stoji vlastní kamenný kříž s korpusem Krista ukončený štítkem s nápisem

IN
RI

Spodní část kříže je stažena dvěma pruhy pásového železa.

Původ a osudy kříže, provedené opravy

Kříž dal postavit roku 1786 u své zahrady před domem č. 3 bohatý místní mlynář Jan Soukeník starší. Dalším majitelem byl Soukeník mladší. Jan Soukeník mladší měl za manželku Františku Müllerovou, dceru učitele a obecního notáře. Když ovdověla, vzala si za manžela mlynářského tovaryše Antonína Pragera.

V roce 1856 byl kříž přemístěn tehdejším majitelem mlynářem Karlem Pragerem k polní cestě vedoucí k nivnickému dvoru.

Po 43 letech kříž volal po opravě. Navíc byl v roce 1899 znesvěcen a poškozen údajně opilými luteránskými dělníky zaměstnanými v nivnickém dvoře na sezónních pracích. Ti jej poškodili vlastními výkaly. Kříž byl neprodleně, roku 1899 očištěn a opraven. Po opravě se konala smiřující pobožnost za velké účasti nivnických farníků.

V roce 1922, kdy se začalo se zástavbou domů na Podohradí, byl přenesen na přání domkaře Jana Bartka na nynější místo, tj. k cestě před jeho dům č. 533. Po smrti Jana Bartka se o kříž starala vdova Františka Bartková, později neteř Anežka Hladišová, další rodina a známí.

Další opravu kříže na návrh Památkového úřadu provedl p. Martinák z Uměleckých řemesel Uh. Hradiště v roce 1964. Za velké účasti farníků ho 8. listopadu t. r. požehnal tehdejší nivnický farář – děkan Ant. Kyselák, který ve farní kronice zaznamenal svůj názor na překlad záhadného nápisu. Zní: „Zastav se zde a pros uctivě Krista.“

Pozdější dobře myšlené opravy byly mnohdy neodborné zásahy různými amatérskými restaurátory

V roce 1991, po převzetí rodinného domu, se o něj začal starat Karel Hladiš, kterému nebyl lhostejný žalostný stav památky a nechal jej v dalších letech opravit. S touto zatím větší rekonstrukcí kříže se začalo v roce 1996 díky usilovnému vyjednávání p. Karla Hladiše na poskytnutí dotace na opravu kulturních památek. Stav kříže byl experty označen za havarijní. Kámen jevil stopy hluboké koroze, latinský nápis byl ve spodní části nečitelný, korpus Krista byl popraskán a části rukou a nohou a štítek nad hlavou s nápisem úplně chyběly.

Významnou práci provedl akademický sochař Pavel Gabrhel ze Starého Hrozenkova. Oprava trvala dva roky a v roce 1998 byla památka zkolaudována. Na úhradě nákladů na opravu (téměř 70 tis korun) se podílel ze ¾ Památkový fond a z ¼ majitel památky. Dne 14. září 1998 byl P. Nuzíkem nově opravený kříž požehnán. Po vyjádření odborníků z FF MU v Brně byl dodatečně ještě upraven latinský nápis a slovo „Gdora“ nahrazeno slovem „Adora“. Nápis tedy v dnešní době zní:

Sistenshicora Christum
reverenter Adora

Česky

Zastav se zde pros Krista
uctivě se modli

 

V roce 2005 byla provedena další menší oprava – rekonzervace, která stála 25 tis. Kč.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť