Společenství manželů

Verze pro tisk

V součastnosti se manželé setkávají každý čtvrtý pátek v měsíci na faře - kontakt - Ludmila a Josef Kohoutkovi.

Společenství manželů vzniklo v roce1994 za působení Otce Vladimíra Tomečka. Historické první setkání se uskutečnilo v kinosále, který byl zaplněn manžely. Utvořilo se společenství mladých párů, kteří se chtěli scházet na faře každý třetí pátek v měsíci.
Za působení Otce Tomečka tyto setkání probíhaly asi tak, že kněz k nám měl promluvu na určité téma a manželé k tomuto tématu diskutovali a Otec zodpovídal otázky, které nám nebyly tak docela jasné. Po odchodu Otce Vladimíra, se s námi scházel Otec Josef Nuzík.

To už jsme měli texty vydané z Centra pro rodinný život při Arcibiskupství Olomouckém. Tyto texty jsou vydávány pro každý rok zvlášť a mají pro každý rok jiné téma. Témata jsou rozdělena na devět měsíců v roce. Vynechány jsou prázdniny červenec a srpen a poslední měsíc prosinec. Měsíc srpen je vždy ve znamení nějakého společného výletu i s dětmi. V prosinci se sejdeme také,  zhodnotíme rok, zpíváme koledy a ochutnáváme vánoční  dobroty při kafíčku a také dobrém nápoji.

Každý rok první postní sobotu je zorganizováno toto společenství pro Uherskobrodský děkanát. Jsou rozeslány pozvánky do farností. Setkání se uskuteční v našem  kostele – začíná mší sv. Po  ní bývá přednáška pozvaných manželů a potom na faře diskuse k přednášce. Setkání bývá ukončeno Křížovou cestou, kterou pro společenství manželů složil Otec Josef Nuzík. To je asi tak ve zkratce jak společenství vzniklo a jaká je jeho náplň.

V Nivnici se v součastnosti manželé setkávají každý čtvrtý pátek v měsíci -  Nivničané v počtu sedmi párů a přijíždí k nám i manželé Bartošovi z Hradčovic a manželé Priessnitzovi z Rudic. Je škoda, že Nivničanů se nás schází tak málo. Fara je otevřená pro všechny.

Aktivně jsme se začali scházet až v roce 1995, kdy nivničtí manželé  přijeli nadšeni z Kroměříže, kde se poprvé zúčastnili manželského setkání. Každé setkání začíná modlitbou růžence. Na každý měsíc je určeno téma z textů. V daném textu nechybí úryvek z Písma sv, kterým každé téma začíná. Toto si připraví jeden pár. Po přečtení jednotlivých textů, na dané téma diskutujeme. I když se nám zdá, že něčemu nerozumíme, vždycky přijdeme k závěru, že je to srozumitelné a obohacující. Texty jsou zaměřeny jak na liturgii, tak na život v manželství a výchově dětí. Každé společenství bývá zakončeno společnou  modlitbou a písní.

Každou první sobotu v době postní bývá děkanátní setkání manželů. Jsme moc rádi, že přichází do Nivnice dost manželů i z jiných farností. Manželé  vždycky zajistí hodnotnou přednášku. Bývají to manželé, kteří nám sdělí zkušenosti ze svého manželského života. Jsou to hodnotné přednášky, z kterých si každý pro sebe odnese moc poznatků, které  může uplatnit ve své rodině. Už jsme měli několik těchto setkání a vždy moc zajímavé. Např. téma: Odpuštění, Znáš nitro svého partnera? Poslání muže a  ženy v manželství, Priority aj.V roce 2007 přednášku měla Mgr. Mléčková z Olomouce na téma: Výchova dětí v rodině. Letos byla přednáška  na téma: O vděčnosti a důvěře. Přednášela paní Františka Bohmová.

Přednáška začíná po mši sv., kterou každé setkání začíná. Po přednášce jdeme na faru, kde v malých skupinách besedujeme o tématu. Bývá to moc zajímavé, zvlášť, když se některý pár chce podělit s námi o nějaký problém ve svém manželství. A není těch problémů málo. Však to každý z nás ví. Po této besedě se vrátíme zpět do kostela, kde ukončíme setkání Křížovou cestou a písní Spoj nás v jedno Pane ...

Na každé setkání je připraven malý letáček, kde je krátký příběh a modlitba.

O prázdninách poslední sobotu v srpnu vždycky naplánujeme nějaký společný výlet, který zakončíme posezením na kopci u Nejsvětější Trojice. Opékají se špekáčky a k zakousnutí jsou zákusky. Tyto výlety bývají společné i s dětmi.

První takový výlet byl do Uh.Brodu do kláštera. Další rok jsme byli na Velehradě,  kde nás sestra představená provedla odborným výkladem bazilikou. Jeden rok jsme navštívili Otce Josefa Josefíka a měli mši sv. v Komni. Za působení Otce J. Nuzíka jsme byli na Provodově. Po jeho odchodu jsme jej navštívili v jeho novém působišti ve Štípě. Zde nám udělal také odborný výklad o zdejším kostele a pak nám všem rozdal brožurky o historii tohoto poutního místa. Samozřejmě zde také byla mše sv.  Byli jsme také v nové kapli na Žítkové. Tady byla mše sv. s Otcem Josefíkem. Největší zážitek asi byl 27.8.2005, kdy jsme jeli na dva dny za Otcem Tomečkem do Nového Hrozenkova na Vranču. Pomohli jsme tam s úklidem domu a okolí. Otec Tomeček nám posloužil svátostmi a měli jsme mši sv. v malé upravené  kapli. Potom jsme besedovali, zpívali a vzpomínali. V roce 2006 jsme jej navštívili, ale to už byl ve Strážnici.Zde jsme měli mši sv. a po ní takové menší duchovní cvičení na téma Bůh je láska. Když jsme byli v sobotu 4.11.2007 na jeho pohřbu, tak při kázání bylo řečeno, že v každé farnosti zanechal nějakou stopu. My si myslíme, že v Nivnici, právě založením společenství  manželů, je také jeho stopa. V r. 2007 jsme byli na hoře sv. Klimenta u Osvětiman. Vyšlápli jsme na kopec a vlastně byli na místě kořenů naší víry. Zde je odkrytý základ prvního kostela. Také je tu vybudována menší dřevěná kaple, kterou postavil nivnický rodák P. Stanislav Straňák. Byl s námi Otec Josefík, který sloužil mši sv. a celebrantem byl Otec Bartoloměj – dominikán z Uh.Brodu. Po mši sv. jsme si udělali agapé.

V roce 2008 jsme se už dvakrát zúčastnili brigády na chalupě Otce Vladimíra Tomečka.

Naše společenství se podílí na akci Adopce na dálku. Už sponzorujeme druhé dítě v chudé Indii. První byl chlapec Laxman Siddi – neměl maminku. Už je ale vyučený a stará se sám o sebe. Druhým dítětem je Sharada. Má 4 sourozence a nemá rodiče. Tyto děti nám píší a děkují za finanční pomoc bez které by nemohly chodit do školy a zapojit se do života.

Ve farním společenství máme také místo při adoraci, vigilii, májových pobožnostech a Křížových cestách.

Společenství manželů není jenom setkání, kde se neustále modlíme, i když bez modlitby to nejde, ale opravdu setkání, kde jsme obohaceni Písmem sv. a debatami k textům a řešením problémů. Proto nivničtí manželé neváhejte a přijďte se také povzbudit.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť