Fatimský apoštolát

Ohlášky - 29.5.2016 - 9. neděle v mezidobí

  • Ve středu 1. června proběhne od 15.00 hodin úklid kostela před prvním svatým přijímáním. Kdo může, přijďte prosím pomoci. S sebou si dle možností vezměte kbelík, hadr, motyku, metlu apod. Děkujeme předem ochotným pomocníkům. Prosíme také ty, kteří mají nějakou zeleň na květinovou výzdobu, ať ji přinesou během čtvrtka do úklidové místnosti kostela.
  • V sakristii jsou k zakoupení kancionály, cena 200,- Kč.
  • Přijměte srdečné pozvání na děkanátní pouť s otcem arcibiskupem na Velehrad. Budeme prosit za obnovu našich rodin a za nová duchovní povolání. Pouť se koná v sobotu 18. 6. a začíná v 15 hod. modlitbou Korunky Božího milosrdenství. Mše svatá začne v 17 hod. Odjezd autobusu bude ve 14 hod. od kostela, cena 80,- Kč, děti a mládež 50,-Kč. Zapisovat se můžete od příští neděle.

Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát je celosvětové hnutí věřících, které šíří poselství Panny Marie, předané třem malým dětem v portugalské Fatimě v roce 1917. Nabádá lidi k modlitbě sv. růžence, činění pokání a svědomitému plnění každodenních povinností.

Toto hnutí bylo založeno Mons. Haroldem V. Colganem (1894 – 1972) v USA. Nyní působí ve 110 zemích světa, má více jak 25 mil. členů. V České republice byl Fatimský apoštolát obnoven v roce 1990 a v dnešní době má již více než 3 000 členů, kteří se scházejí ke společné modlitbě večeřadla v mnoha modlitebních skupinách v jednotlivých oblastních centrech.

V Nivnici má Fatimský apoštolát asi 40 členů, převážně důchodového věku, kteří se pravidelně schází každou 1. sobotu ráno po mši sv. na faře.

Více informací na www.cm-fatima.cz

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť