Ohlášky - 1.1.2017 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Verze pro tisk
  • Při vánoční sbírce na Hod Boží vánoční se vybralo 55 073,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • V sobotu 7. ledna 2017 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníčci přijďte v pátek večer do kostela na mši svatou, při které vám požehnám. Po mši bude krátká organizační schůzka. Na sbírku si připravte vlastní koruny, kdo má, vezměte si i svůj oblek. Kdo nemá, po mši si vyzvedne oblek na faře. Po sbírce jste zváni na občerstvení na faru. Kdyby někdo onemocněl, je důležité to včas nahlásit.
  • Ve čtvrtek 5. ledna se po mši svaté koná na faře organizační setkání na farní ples, který letos bude v sobotu 28. ledna.
  • V pátek večer zemřel v Olomouci ve věku 95 let otec Bartoloměj Kulhavý OP. Pohřeb bude mít v Olomouci v sobotu 7. ledna v 11 hodin. Z Uherského Brodu organizují autobus, zájemci se můžete nahlašovat v prodejně Gloria u paní Šimoníkové.

Parte - otec Bartoloměj

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 4 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť