Ohlášky 24.4.2011 - Zmrtvýchvstání Páně

Verze pro tisk

  • Otec Petr by chtěl poděkovat všem, kteří jste dnes přišli oslavit den Kristova zmrtvýchvstání. Zvláštní dík pak patří vám, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy těchto velikonočních svátků.

  • Otec Petr by chtěl také poděkovat všem, kdo jste se zapojili do naší postní aktivity a snažili jste se plnit postní úkoly. Věřím, že vám to pomohlo lépe se připravit na velikonoční svátky.

  • Při postní almužně se vybralo 13.106,- Kč. Všem, kdo jste si něco ze svého odřekli a přispěli jste druhým, ať Bůh odplatí. 
  • Dnes je sbírka na kněžský seminář. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí.

  • Celý týden budeme pokračovat v  modlitbě novény k Božímu milosrdenství, která příští neděli. Místo růžence se budeme přede mší svatou modlit korunku k Božímu milosrdenství a budeme číst texty k rozjímání připadající na jednotlivé dny. Přicházejte tyto dny častěji na mši svatou, abychom mohli přijat, co nejvíce Božích milostí.

  • Mše svatá sloužená za ty, kteří byli pokřtěni v lednu a únoru bude v neděli 8. května v 7.30 hod.

  • Přihlášky na biřmování můžete nosit ještě celý tento týden. Pokud mě osobně nezastihnete, vhoďte ji do schránky na faře.

  • Od neděle 1. května začnou májové pobožnosti. Tak jako i jiné roky budou májové rozděleny mezi společenství naší farnosti. Rozpis bude během týdne vyvěšen na nástěnce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 5 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť