sbírka na seminář

Ohlášky - 3.4.2016 - 2. neděle velikonoční

  • Při sbírce na kněžský seminář se vybralo 34.381,- Kč. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • Zítra přede mší svatou se začínají zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí.
  • Přišlo nové číslo Nezbedy.

Ohlášky 27.3.2016 - Zmrtvýchvstání Páně

  • Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste dnes přišli oslavit Kristovo zmrtvýchvstání. Zvláštní dík pak patří vám, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy těchto velikonočních svátků.
  • Při postní almužně se vybralo 9.115,- Kč a na misijním jarmarku 9.649,- Kč.
  • Dnes je sbírka na kněžský seminář. Všem, kteří jste přispěli, ať také Bůh odplatí.
  • Pravidelné návštěvy nemocných na 1. pátek budou až v měsíci květnu.

Ohlášky 7.4.2013 - 2. neděle velikonoční

  • Při sbírce na kněžský seminář se vybralo 31.346,- Kč. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • Přihlášky na přífarní tábor jsou k rozebrání v kostele na stolku. Odevzdávat je můžete i s penězi na faru do 2.6. 2013. Připomínám, že tábor je výběrový a přednostně budou brány děti z naší nivnické farnosti.
  • Přišlo nové číslo Nezbedy.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť