setkání třeťáků

Setkání dětí a rodičů (1. sv. př.)

Datum akce: 
Pondělí, 6. Květen 2019 (Celý den) - Úterý, 7. Květen 2019 (Celý den)

V pondělí 6. 5. bude ve Škole v 17:30 pro 3.A a v úterý 7. 5. v 17:30 pro 3.B setkání rodičů a dětí, které se připravují ve 3. třídě na První sv. přijímání. Děkujeme za snahu.

Ohlášky - 26. 4. 2015 - 4. neděle velikonoční

  • Setkání třeťáků a jejich rodičů bude dnes 26.4. v 16 hod. na faře.
  • Diecézní eucharistický kongres – společná farní pouť do Olomouce bude v sobotu 16.5. Autobus pojede v 8.00 od kostela v Nivnici (7.45 z Korytné). Cena 200 Kč, mládež 150,- Kč. Zapisovat se můžete vzadu na stolku do 1.5. Akce je součástí letošních oslav Národního eucharistického kongresu a má se stát duchovní obnovou vztahu k Ježíši v eucharistii. Věřícím nabídne nové podněty k duchovnímu životu i zážitek společenství církve a vyústí společným slavením mše svaté.
  • Měsíc květen chceme více prožít ve spojení s Pannou Marií. Májové pobožnosti začnou v pátek 1. května a budou rozděleny mezi společenství farnosti. Rozpis bude vyvěšen na nástěnce i na internetových stránkách.
  • Děkujeme vám, za zapojení se finančně i modlitbou do projektu Postní almužny. Letos se v celém děkanátu vybralo 126. 251,-. Peníze budou sloužit zvláště na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. O využití peněz budete v průběhu roku informováni. Podrobné výsledky sbírky naleznete na vývěsce nebo na stránkách charity Uherský Brod.
  • Setkání Rytířstva Neposkvrněné s o. Česlavem Plachým proběhne ve středu 29. dubna v 17 hodin sále kláštera v Uherském Brodě.
  • Seznam dětí na přífarní tábor je v předsíni na vývěsce.

Ohlášky - 5. 4. 2015 - Boží hod velikonoční

  • Otec Petr by chtěl poděkovat všem, kteří jste dnes přišli oslavit Kristovo zmrtvýchvstání. Zvláštní dík pak patří vám, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy těchto velikonočních svátků.  
  • Při postní almužně se vybralo 6.240,- Kč. Všem, kdo jste si něco ze svého odřekli a přispěli jste druhým, ať Bůh odplatí.

Setkání třeťáků a rodičů

Datum akce: 
Neděle, 3. Listopad 2013 - 11:30

 po mši sv. 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť