vyhodnocení

Tříkrálová sbírka 2020

Rok s rokem se sešel a my už zase rekapitulujeme, jaké to bylo.

 • počasí ok
 • skupinky ok
 • párečky ok
 • čajík ok
 • radost z darování ok
 • radost z obdarování (pro koledníčky) ok
 • nadšení dětí ok
 • pilnost paní kuchařek ok
 • dobrovolníci ku pomoci ok
 • bezchybnost paní „kalkulaček“ ok
 • výtěžek: 114 259,-Kč OK !!!

Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, bez vás by to nešlo! :-)

Vyhodnocení letošní Tříkrálové sbírky

Když jsem začala začátkem prosince připravovat letošní Tříkrálovou sbírku, myslela jsem si, že kromě malého počtu koledníků mě nemůže už nic překvapit.

Ale vy jste nezklamali a překvapili :-)

Překvapil mě:

 • Velký zájem ze strany dětí, což moc chválím (bylo vás o 4 skupinky více než loni)
 • Zájem ze strany rodičů o pomoc
 • Aktivní zapojení do slavení mše svaté (bez nějakého přemlouvání)
 • Pohled na 90 nastrojených koledníků při mši svaté (mnozí říkali, že to bylo až dojemné)
 • Úžasné počasí (proti loňsku - teplotní rozdíl 25-30°C)

Ohlášky 9.6.2013 - 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Naše farní pouť ke sv. Antonínkovi do Blatnice se letos koná 23. června. Mše sv. začíná v 15 hod. v 14.30 je růženec a po mši svaté se pomodlíme křížovou cestu. Na tuto pouť vypravujeme autobus, zapisovat se můžete v kostele. Odjezd je v 13.30 od kostela, cena 70 Kč. Tradičně pojedeme také na kolech, vyjíždí se od kostela ve 12.15 hod. Místní pouť ke sv. Antonínkovi se koná ve čtvrtek. Mše sv. začíná v 17 hodin a hlavním celebrantem je P. Ellias Vella.
 • Dnes máte děti poslední příležitost odevzdat vyluštěný text v hlaholici i s hracím listem do schránky na faře( podepsaný+datum a čas vyluštění). V pátek 14. 6., kdy je mše svatá za deváťáky, bude slavnostní vyhodnocení.

Vánoční setkání u jesliček

Datum akce: 
Neděle, 25. Prosinec 2011 - 15:00

Pásmo koled školního sboru, vánoční divadelní představení žáků 8. ročníku, svátostné požehnání, vyhodnocení rorátů.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 5 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť