Informace pro naše farníky stran opatření proti šíření COVID-19

Verze pro tisk

Římskokatolická farnost Nivnice sděluje, že bohoslužby se neruší. Upravují se ovšem podmínky návštěv bohoslužeb následovně:

  • Ve všední dny, kromě pátků, a v sobotu, mohou farníci na mši svatou jako obvykle, neboť návštěvnost bohoslužeb v tyto dny nepřesahovala počet 100 osob.
  • Ale zároveň vyzýváme farníky, aby se pátečních a nedělních bohoslužeb zúčastňovaly pouze ty rodiny, které v daném dni mají domluvené odsloužení mše svaté.
  • V pátek a v neděli mohou na mši přijít také ministranti s doprovodem dvou osob.
  • V dané situaci ostatní věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté spojenou s přikázáním slavit den Páně splnit sledováním či poslechem televizního (TV Noe, TV Lux) či rozhlasového přenosu (Proglas) na nových komunikačních prostředcích, včetně sledování přenosu nivnické mše svaté na internetu. Svaté přijímání mohou přijmout duchovně podle modlitby v Kancionálu.
  • Nedělní Křížové cesty se budou účastnit pouze skupiny, které mají v daném termínu službu modlitby.
  • V případě pohřbů prosíme, aby se jich účastnili pouze členové užší rodiny.
  • Tato opatření platí až do odvolání.

Děkujeme za pochopení a prosíme o modlitby za zdravotníky a nemocné.

V souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromažďování osob, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 akce, včetně náboženských shromáždění, s účastí přesahující 100 osob, a na základě výzvy České Biskupské Konference ze dne 10. března 2020, ve které se mezi jinými sděluje, že toto mimořádné opatření je třeba respektovat.

Římskokatolická farnost Nivnice, 11.3.2020, z hlášení obecního rozhlasu

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť