Ohlášky - 1.1.2012 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Verze pro tisk

  • Při sbírce na potřeby farnosti se vybralo 46 037,- Kč a potom ještě na svátek sv. Štěpána 11 675,- Kč. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí.

  • V sobotu 7. ledna 2012 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníčci přijďte v pátek večer do kostela na slavnost Zjevení Páně, při které budeme žehnat vodu, křídu a zlaté předměty. Poté bude následovat žehnání koledníkům a krátká organizační schůzka. Na sbírku si připravte vlastní koruny, kdo má, vezměte si svůj oblek. Kdo nemá, po mši si vyzvedne oblek na faře. Po sbírce jste zváni na občerstvení na faru.
  • V pondělí 2. ledna po mši svaté bude na faře organizační setkání na farní ples, který se letos koná 29. ledna.

  • U „Živého Betléma“ se vybrala částka 3264,- Kč a bude odeslána na účet Hnutí pro život.

  • Skupinky biřmovanců, kromě středeční, budou až příští týden.

      středeční:  4. 1.   v 19.30 hod

      páteční:     13. 1. v 19.30 hod

      sobotní:     14. 1. v 10.00 hod

 

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 6 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť