Tříkrálová sbírka

TKS 2024

Každoročně začínáme nový rok v naší farnosti aktivitou zvanou Tříkrálová sbírka. Ta letošní v sobotu 6. 1. se nesla v duchu propršeného dne, ale také slavnosti Zjevení Páně, na kterou dorazilo asi 70 koledníků v kostýmech nebo oblecích třech králů. Po závěrečném požehnání - vybaveni svěcenou křídou - se vydalo 25 skupinek do ulic Nivnice a vykoledovalo částku 172 983,- Kč. Snad tato částka pomůže tam, kde to bude nejvíc potřeba.

Letos jen jedna perlička – muži v roli vedoucích skupinek o jednoho převýšili počet žen.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy, organizace, realizace i úklidu po sbírce. Díky také „aktivním zálohám“. Řada lidí vidět je, řada lidí vidět není, bez zázemí a naší vzájemné podpory, rady, pomoci by tato akce nemohla proběhnout.

Velké díky tedy všem.

Tříkrálová sbírka 2024

Datum akce: 
Sobota, 6. Leden 2024 - 9:00

Mše sv. a následné koledování.

Během mše sv. žehnání vody, křídy, kadidla, zlata.

Požehnání koledníkům.


Předběžný rozpis skupinek na Tříkrálovou sbírku je na webu Farnosti. Prosíme na webu označené děti o potvrzení účasti. V pátek 5. 1. po večerní mši svaté se budou v kostele rozdělovat skupinky a upřesňovat trasa; na Faře vydávat obleky. Sbírka bude bezprostředně po ranní mši svaté 6. 1., na kterou přijďte, prosíme, v kostýmech králů. Po skončení sbírky zveme koledníky na občerstvení na Faru. Děkujeme!

Tříkrálová sbírka

Datum akce: 
Středa, 6. Prosinec 2023 - 9:00

Mše sv. a následné koledování.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 8 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť