Ohlášky - 11.6.2017 - slavnost Nejsvětější Trojice

Verze pro tisk
  • Prosíme muže a kluky biřmovance o pomoc při chystání lavic, stolů a stanů u Trojice. Dolní konec má sraz v 9.30 na faře a horní konec v 10.00 u Trojice.
  • Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 19.708,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • Ohlášky před sňatkem: Jakub Smítal, Nivnice a Blanka Ptáčníková, Nivnice uzavřou v sobotu 17.6. ve 12 hod. v poutním kostele na Provodově církevní manželství.
  • Přišlo nové číslo časopisu Nezbeda.
  • V pátek v 19.15 hod. začíná novéna před svátostí biřmovaní. Každý den se budeme v tento čas v kostele scházek k modlitbám za vylití Ducha Svatého pro naše biřmovance. K modlitbám jste všichni srdečně zváni, zvláště rodiče, kmotři a ostatní příbuzní biřmovanců. Pokud nebudete moci z vážného důvodu přijít, modlete se novénu doma.
  • V úterý 13. června na pouť ke sv. Antonínkovi do Blatnice odjíždí autobus v 15.30 od kostela, cena je 70 Kč.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť