Ohlášky 15.3.2015 - 4. neděle postní

Verze pro tisk
  • Stále můžete přispívat na léky pro otce Irudaye do pokladničky vzadu na sloupu.
  • Při sbírce Haléř sv. Petra se vybralo 25.606,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • Na Květnou neděli 29.3.2015 se uskuteční tradiční Velikonoční misijní jarmark. Budeme rádi, když se k nám znovu připojíte svými výrobky. Pro společné dílo bude připraveno na faře tvoření pro děti 17.3. 2015 od 16.30 hodin a tvoření pro maminky 24. 3. 2015 od 19.30 hodin. Těšíme se na spolupráci.
  • Ve čtvrtek po mši svaté bude modlení matek.
  • Všechny mladé, zvláště naše poslední biřmovance, bych rád pozval na Duchovní obnovu pro mládež do Uherského Brodu. V pátek 21.3. od 18.30 bude možnost ubytování na faře a večeře. Duchovní obnova bude zahájena v 19.30 ve farním kostele modlitbou Taizé. Zakončení je v sobotu mší svatou ve 14.30. Spacák, karimatku a 100,- Kč na stravu s sebou. Duchovní obnovu povede charismatický mladý kněz P. Jan Liška, kaplan z Kyjova. Přihlášky do 16.3. na FB.
  • Milé děti a rodiče, Matěj s Bonifácem Vás zvou na křížovou cestu, která se uskuteční v sobotu 21. 3. 2015 v 17 hodin v kostele. Pojďme společně s Ježíšem, abychom se mu více přiblížili a pochopili tajemství jeho velké oběti a lásky.
  • Příští neděli 22.3. v 17 hod. se místo křížové cesty v našem kostele uskuteční pašijový koncert Ecce Homo. Vystoupí hudební skupina a sbor Festivus, kteří jsou tvořeni scholou z Pozlovic a mnoha hosty. Průběhem spasení lidstva vás provede kapela, smyčcové trio, smíšený pěvecký sbor a řada sólistů. Vstupné je dobrovolné.
  • Celý týden můžete v sakristii zapisovat nemocné. Budu je navštěvovat v pátek před Svatým týdnem 27.3. od 10 hod.
  • Potravinová sbírka Charity se uskuteční tento čtvrtek 19.3. od 16 hod. na parkovišti před Jednotou.

Poděkování za potravinovou sbírku

Vážení zastupitelé obcí,

děkuji za spolupráci při Postní potravinové sbírce. V našem děkanátu se vybralo 660 Kg potravin určených na pomoc lidem v nouzi!
Vyřiďte prosím díky i vašim občanům.

Mějte pokojné dny.

Ing. František Bílek, Ph.D.
zástupce ředitele pro PR,
přímou pomoc a spirituální oblast
----------------------------------
Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13, 688 01 Uh. Brod

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 7 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť