Ohlášky - 29. 3. 2015 - KVĚTNÁ NEDĚLE

Verze pro tisk
  • Na Zelený čtvrtek a také na Hod Boží Velikonoční budou akolyté roznášet nemocným svaté přijímání.
  • Dnes se odevzdávají krabičky s postní almužnou. Tak jak jsou je můžete hodit do označeného koše, který je vzadu v kostele.
  • Velikonoční vigilie bude zase jako minulý rok za svítání, v neděli v   5 hod. ráno. Všichni se shromáždíme venku u ohně, kostel zůstane zhasnutý a prázdný. Nezapomeňte si vzít svíčku. Ranní mše svatá už potom nebude.
  • Přišlo nové číslo Nezbedy a časopisu Oldin.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť