Oldin

Ohlášky - 29. 3. 2015 - KVĚTNÁ NEDĚLE

  • Dnes po mši svaté se koná před kostelem Misijní jarmark. Výtěžek bude věnován na podporu dětí v chudých zemích. Misijní klubko děkuje za vaše dary i za spolupráci při tvoření.
  • Dnes od 14 hod. je velikonoční zpověď v Uherském Brodě.
  • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude zítra v pondělí. Mše svatá začíná v 17.30 hod. Lísteček se jménem, rokem narození a číslem domu vhoďte do připraveného košíčku vzadu v kostele.

Ohlášky 31.8.2014 - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  •    Ve středu od 16-ti hodin bude „hodový“ úklid kolem kostela. Přijďte, prosím, v hojném počtu.
  •    Náboženství se začne učit od pondělí 8. září. Co nejdříve bude na nástěnce vyvěšen rozvrh hodin.
  • Ohlášky před sňatkem: Kristýna Čapková, Nivnice 980 a Jan Mudrák, Dolní Němčí 30, uzavřou 13. 9. 2014 v 13.30 v  kostele v Prakšicích církevní manželství.
  • V neděli 14.9. bude za dobrého počasí tradiční pouť u kaple Povýšení sv. Kříže pod Královy. Začíná se ve 14.30 modlitbou sedmibolestného růžence a samotná pobožnost potom pokračuje v 15 hod.
  • Přišlo nové číslo časopisu Oldin.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť