Ohlédnutí za poutí do Šternberku 26.3.2011

Verze pro tisk

Když jsme v říjnu jubilejního roku 2000 při první farní pouti doputovali do Šternberku do chrámu Zvěstování Panny Marie přivítal nás O. Červenka v začerněném, ponurém prostoru. Kostel, který vyhořel už v roce 1927, nebyl doposud očištěn a vymalován. Pro nás nepředstavitelná situace, byli jsme v šoku. Navíc nám zůstala skryta i stropní výzdoba a všechny výzdoby interiéru, které byly potaženy vrstvou mouru.

Ovšem finanční situace po roce 1927 v době hospodářské krize, nedovolila kostel opravit a pak následovala 2. světová válka a potom za  minulého režimu se ve vylidněném pohraničí o kostel nikdo nezajímal. O to větší musela být víra a síla prosebných modliteb šternberských farníků, když byly jejich modlitby vyslyšeny a po 80. letech se chrám dočkal obnovy. V létě 2008 byla farnost informována dopisem z ministerstva kultury, že monitorovací výbor schválil a doporučil žádost s projektem Obnova interiéru chrámu Zvěstování Panny Marie k realizaci. Po dlouhém čekání dne 6. 5. 2009 farnost obdržela nabídkový dopis o udělení grantu - Grant Offer Letter od Výboru FM EHP a MZV Norska, na který odpověděla dopisem potvrzujícím zájem o grant a akceptací podmínek. Byly vyhlášeny veřejné soutěže pro výběr realizátora lešení a restaurátorský tým.  Na základě hodnocení soutěžních porot farnost jako zadavatel vyhlásila výsledky soutěží dne 14. 5. 2009. Dne 11. 6. 2009 byla podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou pro realizaci lešení, jehož stavba započala hned následující pondělí 15. června 2009. Pro představu uvádím číslo 22 km lešenářských trubek, kdy do výšky 25 metrů bylo vyneseno více jak sto tun lešení.  Na restaurování celé chrámové lodi postupně pracoval tým 10 restaurátorů a s nimi dalších 10 - 15 pomocníků. Restaurátorské práce na ploše 3013 m² freskové a štukové výzdoby monumentální chrámové lodi trvaly až do závěru roku 2010. Následovala instalace varhanního nástroje, což čítá 3012 píšťal třímanuálového rejstříku varhan od firmy Rieger z roku 1929. Také obnova elektroinstalace a osvětlení interiéru. Jistě nelehkou práci měl koordinátor projektu p. Marián Mangold, vždyť celý projekt představoval tisíce pracovních hodin, jednání s desítky odborníků, řemeslníků, ale také pomocníků a brigádníků z řad farníků. Bez peněz by to rozhodně nešlo, finančně celou akci zaštítili částkou 21 mil Kč v rámci finančního mechanismu EEA Island, Norsko a Lichtenštejnsko, 2,5 mil Kč přispěl Olomoucký kraj a 1,5 mil Kč poskytlo město Šternberk, samozřejmostí byly sbírky věřících a sponzorů.

 

V rámci slavnostního ukončení projektu obnovy interiéru chrámové lodi uspořádala farnost ve dnech 25. - 27. 3. 2011 jako výraz poděkování a oslavy zdařilého díla  řadu koncertů a slavnostní mše svaté. Na pozvání O. Petra jsme se vypravili v sobotu na poutní mši a setkání manželských a snoubeneckých párů, které má v této farnosti již letitou tradici. Při mši, kterou  koncelebroval generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. P. Josef Nuzík jsme se společně zamysleli nad liturgickými texty slavnosti Zvěstování Páně a hlavně pro přítomné manžele byla slova P. Nuzíka jistě povzbuzením. Společně pak  101 pár obnovil manželský slib a kněz všem osobně popřál, pozdravil známé, ptal se na délku manželství. Celou slavnost  hudebně doprovodil Komorní chrámový sbor Šternberk, který v nádherném prostředí připravil svatební repertoár. Sice notně prochladlí, ale všichni velice spokojení po skončení mše svaté před kostelem pozdravili Mons. Nuzíka a už to jsme byli pozvání O. Petrem ke společnému obědu, který pro poutníky farnost Šternberk připravila. Odpolední program tvořila přednáška MUDr. Jarmily Krausové, kterou jsme vyslechli v prostorách kláštera na místním farním úřadě. V krásném barokním prostředí jsme vyslechli rady, ale také připomínky a vysvětlivky přednášející určené pro manželský a rodinný život. Celá sobota se nesla v duchu společenství, pochopení a všichni účastníci na zpáteční pouti vyslovili velikou spokojenost a dík za to, že jsme se pouti do Šternberku mohli účastnit. 


Fotografie naleznete v galerii naší farnosti ZDE a také další fotografie jsou na stránkách farnosti Šternberk ve fotogalerii.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 13 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť