Soutěžní otázky z dětských mší sv.

Verze pro tisk

JAKÁ EVANGELIA SE UŽ ČETLA A NA JAKÉ OTÁZKY MÁŠ HLEDAT ODPOVĚĎ?

>> Více informací o dětských mších sv.

Otázka ze 25.3. - 5.neděle postní

Otázka z dnešní neděle: Co musí zemřít,aby přineslo užitek?

Otázka ze 4.3. - 2.neděle postní

Otázka z dnešní neděle: Pro koho chtěli učedníci postavit stany? (3. jména ) 

Otázka na neděli 29.1. je: V

Otázka na neděli 29.1. je: V jakém městě se odehrával příběh dnešního evangelia?

Otázka ze SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Otázka: Kolikátý den po narození byl Ježíš obřezán a dostal své jméno?

Otázka z 3. neděle adventní

1. část: Jak se jmenoval starozákonní prorok, za kterého pokládali Jana Křtitele?
2. část: Tento prorok nezemřel přirozenou smrtí, ale byl vzat do nebe. Jakým způsobem se to stalo?

Otázka z 2. neděle adventní

Otázka: V čem chodil sv. Jan Křtitel oblečený a co, kromě medu divokých včel, jedl? (Mt 3, 1-12 Jan Křtitel)

Otázka z 1. neděle adventní

Otázka: Jaké důležité slovo a kolikrát dnes opakovaně zaznělo v úryvku evangelia? (1. neděle adventní Mt 24, 37-44, Výzva k bdělosti)

Otázka ze slavnosti Ježíše Krista Krále

Otázka: Který svatý (má svátek v lisopadu) se řídil Ježíšovými slovy dnešního evangelia a pomohl chudákovi? Napiš také jaký skutek lásky z těch, které jsme dnes slyšeli, mu prokázal. (Slavnost Ježíše Krista Krále Mt 25, 31 - 46, O posledním soudu)

Otázka z 33. neděle v mezidobí

Otázka: Jaký byl celkový počet hřiven na konci podobenství? (33. neděle v mezidobí Mt 25, 14 - 30 Podobenství o hřivnách)

Otázka z 32. neděle v mezidobí

Otázka: Z jaké nemoci vyléčil Ježíš deset nemocných? Hledej v evangeliích :-) (32. neděle v mezidobí Mt 25, 1 -13 Podobenství o deseti družičkách)

Otázka z 31. neděle v mezidobí

Otázka: Jak zní poslední věta daného evangelia? (31. neděle v mezidobí Mt 23, 1 – 12 Varování před zákoníky)
 

Otázka z 30. neděle v mezidobí

Otázka: Jak máme Boha milovat? (30. neděle v mezidobí Mt 22, 34 – 40 Největší přikázání)

Otázka z 29. neděle v mezidobí

Otázka: Čí obraz je na požadované minci a jak se ta mince jmenovala? Pro zvídavé dětičky: Jakou hodnotu má výše zmiňovaná mince? (29. neděle v mezidobí Mt 22, 15- 21 Spor o daně)

Otázka z 28. neděle v mezidobí

Otázka: Proč král vyhnal člověka z hostiny? (28. neděle v mezidobí Mt 22, 1 – 14 Královská hostina)

Otázka z 27. neděle v mezidobí

Otázka: Co všechno musel hospodář udělat, než pronajal vinici a odjel? (27. neděle v mezidobí Mt 21, 33 - 43 Proradní vinaři)

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť