Kaple Panny Marie Růžencové na Hůrce

Verze pro tisk

Poloha GPS: N48,975605° E17,637021°

Původní kaplička (1867 - 1898)

V obecní kronice je již v roce 1853 zmínka o dřevěném kříži stojícím na Hůrce i to, že jej udržovalo městečko Nivnice. Dále tam stojí, že v roce 1867 byla na jeho místě postavena nejmenovaným dobrodincem malá kaplička zasvěcená Panně Marii Růžencové. Nejdůstojnější knížecí konsistoř povolila kapličku vysvětit a 18. 9. 1867 udělila povolení, aby v ní mohla být sloužena mše. Kaplička tam stála 31 let.

Dnešní kaple (od roku 1899)

kaple P. Marie RůžencovéPo slavné růžencové pouti na Hůrce v roce 1898 opatrovník kaple rolník Martin Bartek č. 145 zjistil, že zdi kapličky se rozestupuji a že hrozí její zhroucení. Navrhl proto kapličku strhnout a postavit na jejím místě kapli novou. Farář P. Vaněk s návrhem souhlasil a brzy vyhlásil za tímto účelem v kostele sbírku. Když se nečekaně štědrostí farníků sešlo větší množství peněz, bylo s radními obce dohodnuto, aby byla postavena kaple větší.

Plány na stavbu vypracoval architekt Emanuel Chaur a Jeho milost kníže arcibiskup Th. Kohn jak plány, tak i stavbu schválil. Stará kaplička byla na podzim r. 1898 zbořena a ještě do zimy stavitelem J. Málkem z Uh. Brodu byla postavena kaple nová - nynější. Malbu kaple provedl malířský mistr J. Přeček z Kroměříže, oltář a sošky dodal akademický sochař Ladislav Červenka z Napajedel, který byl hluchoněmý.

Kaple byla posvěcena až po úplném vybavení a to 8. října 1899 v neděli v oktávu P. Marie Růžencové, které byla tak jak dřívější kaplička také zasvěcena. Je zaznamenáno, že v kapli měl slavnostní kázání dražovský farář a zemský poslanec Antonín Cyril Stojan. P. Stojan byl bud' příbuzný nebo dobrý přítel faráře Vaňka, proto byl od něho pozván k posvěcení kaple. Je nepravděpodobné, že by Dr. Stojan, který kromě svých kněžských povinností měl ještě řadu politických funkcí, vážil tak dalekou cestu ze severní Moravy až k nám na Slovácko jen pro kázání v nově postavené kapli. Z toho lze vyvodit, že Dr. Stojan nynější kapli P. Marie na Hůrce také posvětil. P. Vaněk pří své pozdější cestě do Říma koupil v Benátkách svítilnu a doplnil jí vybavení kaple.

Vybavení kaple

Oltář je dřevěný a vzadu na něm je latinský nápis, v překladu:

"Sv. Panno Maria, sv. Cyrile a Metoději orodujte za nás!"

Uprostřed oltáře je umístěna soška Panny Maríe s Ježíškem, která má u nohou nápis:

"Regina coeli" (Královna nebes)

Na dvířkách svatostánku, který není otevírací se nachází soška Krista na kříži. Vlevo vedle P. Marie stojí soška sv. Isidora, patrona rolníků a na pravé straně sv. Floriána, patrona hasičů. Vzadu nad oltářem je na plátně malovaný obraz Panny Marie Růžencové, který pochází z dřívější kapličky a po jeho stranách obrazy sv. Anny a sv. Josefa. Později byly přidány obrazy sv. Aloise a sv. Antonína Paduánského.

Generální oprava

Kaple prodělala několik drobných oprav. V roce 1998 proběhla generální oprava kaple. Ta měla značné trhliny na zdech i na podlaze způsobené otřesy projíždějících vozidel po silnici, která je v její bezprostřední blízkosti. Byla znovu vybetonována a zdi u stropu staženy železnými pruty. Na opravách kaple se podílela celá řada řemeslníků a pomocných brigádníků pod vedením Ant. Hajdůcha č. 617.

Při opravách byl na zadní straně oltáře objeven vyrytý latinský nápis:

„Ad majorem Dei Gloriam et honorem efferit. Ladislaus Červenka Academica Christiana Napajedlensis. Anno Domini MDCCCXU. Sancta Vigro Maria. Sancte Cyrille et Metode, orate pro nobis.“

tj. v překladu:

„Ku cti a slávě Boží zhotovil Ladislav Červenka v Napajedlích L.P. 1899. Svatá maria, Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.“

Kaple byla dvakrát vykradena i se soškami, svícny a obrazy jak nad oltářem, tak na zdích. Po rekonstrukci byla kaple doplněna soškou P. Marie Lurdské, darovanou farníky, a boční stěny jsou ozdobeny obrazy sv. Aloise, sv. Antonína Paduánského, Božského srdce Páně a svaté Rodiny. Na čelním místě je umístěna fotografie papeže Jana Pavla II.

Pobožnosti u Kaple

Ke kaplím na Hůrce, jak staré, tak i nynější, se konávaly každoroční průvody, bývala tam sloužena mše svatá v oktávu svátku P. Marie Růžencové a v neděli v oktávu svátku svatého Floriána. V křížové dny se konávala u kaple zastávka, před svátkem sv. Isidora pobožnosti. Podobné tzv. Aloiskové pobožnosti byly zavedeny až později a ty se konají před svátkem sv. Aloise každoročně dodnes.

O údržbu, úklid a výzdobu kaple se už léta stará Anna Bartková č. 706, která vede i červnové pobožnosti k sv. Aloisovi, patronu mládeže.

Zdroj: časopis Vinice Páně 1/1994 a 2/2004
 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť