Kaple sv. Jana Nepomuckého

Verze pro tisk

Poloha GPS: N48,978383° E17,642648°

Původ kaple

 kaple sv. Jana NepomuckéhoV roce 1885 ji dal postavit k výročí úmrtí sv. Metoděje farář Knoll místo původní malé kapličky, kterou nechal zbourat. Kaple byla postavena a vybavena ze sbírek od nivnických farníků. Na oltář byla pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého a po jeho stranách sochy slovanských zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nad vchod do kaple byla dána kulatá deska z černého opaxitu s nápisem:

"K tisícileté památce úmrtí sv. Metoděje L .P. 1885 postavili občané Nivnice."

Nad deskou ve štítu kaple je vitrínka se soškou svatého Jana Nepomuckého. Kaple byla ohrazena laťovým plotem a brankou. Vedle ní o hodech a jarmarcích stávaly stánky jarmarečníků s cukrovím a občerstvením a komedianti tam mívali kolotoč. Za kaplí se odedávna nacházela jedna ze tří hasičských nádrží v obci. Později byla nádrž zrušena a při rozšiřování silnice byl odstraněn i plot okolo kaple.

Rekonstrukce kapličky

V letech 2001 až 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé kaple a jejího bezprostředního okolí. Dělaly se kompletně nové vnitřní i vnější omítky, elektroinstalace a stupínek před oltářem. Kolem celé kaple byla vykopána drenáž a před kaplí položena nová rozšířená dlažba. Oltářní socha světce byla restaurována. 16. května byla opětovně vysvěcena.

Poutě, pobožnosti a průvody

Ke kapli sv. Jana se od nepaměti každoročně konávaly průvody o Vzkříšení a na Boží Tělo. U ní se farníci loučívali s poutníky odcházejícími na pouti, a když se vraceli, tak u ní byli i přivítáni. Také u ní bývalo slavnostní vítání novokněží a dosud od ní vycházejí průvody dětí k prvnímu sv. přijímání. V oktávu svátku sv. Jana Nepomuckého se v kapli konávaly a ještě každoročně konají pobožnosti k tomuto světci.

Zdroj: Časopis Vinice Páně 1/1993 a 2/2003

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť