Sekulární františkánský řád v Nivnici

Verze pro tisk

Sekulární františkánský řád (SFŘ) sdružuje katolické bratry a sestry, které se zavazují žít Kristovo evangelium po vzoru sv. Františka z Assisi podle potvrzené řehole. Ve svých rodinách žijí prostým a otevřeným františkánským duchem pokoje, věrnosti a úcty k životu.

Františkánství má v Nivnici bohatou historii (už od r. 1900) a v poválečných letech mělo přes 60 členů. Po násilném přerušení v 50. letech byl řád v roce 1992 u nás obnoven, v současné době máme 7 členů.

Členem se může stát každý věřící katolík starší 18 let toužící následovat Krista po vzoru svatého Františka.

Scházíme se pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci po večerní mši svaté na faře. Členové se aktivně účastní náboženského života ve farnosti i v kostele, např. při vedení májových pobožností nebo křížových cest v postní době. Dvakrát ročně jsou odslouženy mše svaté za živé a zemřelé členy SFŘ. Všichni jsme členy mariánských družin, Bratrstva Nejsvětější Svátosti, živého řůžence …

V případě zájmu se obraťte na sr. Josefu - Ivanu Hladišovou, tel. 605 317 518.


Celonárodní www stránky SFŘ: http://www.sfr.cz/

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť