autobus

Prázdninová pouť na Svatý Hostýn

Datum akce: 
Čtvrtek, 21. Červenec 2022 - 6:45

Ve čtvrtek 21. 7. 2022 se uskuteční pouť na Svatý Hostýn. Odjezd od kostela bude v 6:45, předpokládaný návrat je 16:00. Předpokládaný program: 09:30 slavení mše sv.; 12:00 po modlitbě Anděl Páně následuje modlitba Křížové cesty; 13:00 Svátostné požehnání + žehnání devocionálií; 14:30 odjezd z poutního místa. Před mší svatou bude modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši svaté bude prostor na oběd a nákup náboženských předmětů. Z důvodu výstavby nové silnice je omezen silniční provoz v poutním areálu. Proto nás pan řidič vysadí už na parkovišti pod točnou a musí se pak vrátit zpět na odstavné parkoviště u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Ve 14:30 nás na stejném místě vyzvedne. Prosím o maximální ohleduplnost a dochvilnost, abychom neblokovali další poutníky.

Ohlášky - 24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí

  • V neděli 24. 9. 2017 jste zváni na hody do Korytné v 9:00 na mši sv. a 14:30 svát. požehnání.
  • V neděli 1. 10. je Růžencová pouť v Uh. Brodě. Hrubá nebude. Krojovaní v 10:00 u gymnázia. My se připojíme k pěšímu procesí z Němčí. Děkujeme!
  • Do konce září se zapisujte na autobus na biskupské svěcení J. Nuzíka a A. Baslera 14. 10. 2017 do Olomouce. V případě malého zájmu se pojede individuální dopravou.
  • Ve čtvrtek 28. 9. 2017 se koná tradiční pouť na Provodov. Odjezd autobusu v 8:30 od kostela. V 10:00 bude mše svatá a po ní svátostné požehnání. Po obědě bude následovat pobožnost Křížové cesty. Návrat kolem 15:00. Cena je CZK 80,-. Den před poutí ve středu 27. 9. ve 21:00 je na Provodově noční adorace za farnost.
  • Modlení matek bude v pondělí 25. 9. 2017 po mši svaté. Jste všichni srdečně zváni!

Ohlášky - 23.10.2016 - 30. neděle v mezidobí

  • Chtěl bych poděkovat za vaše dary při dnešní sbírce na misie, a také za všechny modlitby, oběti a další pomoc, kterou misiím a všem potřebným lidem věnujete. Děvčatům z misijního klubka patří velký dík za přípravu dnešní neděle i včerejšího misijního mostu modliteb. Díky také všem, kteří jste napekli buchty do Misijního koláče. Prodávat se bude po mši svaté, minimální cena balíčku je 30,- Kč.
  • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • V pátek 28. 10. se u kaple Nejsvětější Trojice uskuteční tradiční drakiáda. Začátek je ve 14 hod. Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť