Ohlášky - 13.11.2016 - 33. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Zveme všechny děti na misijní tvoření, které se uskuteční toto pondělí od 15.30 do 18.00 hod. na faře. Můžete přijít kdykoliv během tohoto času. Těšíme se na vás.
  • Biřmovanci budou mít tento týden setkání ve skupinkách
  • Příští neděli v 17 hodin se koná setkání rodičů a dětí, které se letos připravují na první svaté přijímání. Kromě společného povídání o přípravě na 1.sv.přijímání a o Adventu, budeme tvořit adventní (rorátní) lampičky. Vezměte si, prosím, s sebou jednu malou zavařovací sklenici. Ideální velikost je sklenice od velké tatarky. Sraz bude na faře.
  • Na stolku jsou k rozebrání závazné přihlášky na pouť do Fatimy. Je potřeba zaplatit na účet zálohu min. 6.000,- Kč a vyplněnou přihlášku příští neděli po mši svaté odevzdat Míši Bartoňové. Termín 30.3 - 6.4 se zapisoval jako první. A termín 22.3. - 29.3 se zapisoval až potom. Pokud by někdo nevěděl, jaký variabilní symbol napsat, zavolejte Míši Bartoňové, ráda vám poradí. Vezměte, prosím přihlášky i přespolním, nebo je informujte, že se nachází v našem kostele. Prosím také děti nebo vnuky starších poutníků, pomozte jim s převodem peněz, popřípadě s vyplněním poštovních složenek na poště. Děkuji.
  • Příští neděli bude sloužit mši svatou v 10.30 otec Rudolf Repka. Chtěl by vám alespoň takto poděkovat za vaše dary. Stále mu ještě můžete přispívat vzadu do označené pokladničky.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť