AKCE, POZVÁNKY, ČLÁNKY A ODKAZY

Verze pro tisk

Tady můžete formou komentářů psát tipy na zajímavé články a odkazy na internetu.
Pozvánky a plakáty na různé akce, přednášky a koncerty nejen v našem děkanátu.

Děkujeme za Vaše příspěvky a tipy.

Duben - Přijetí (Rok rodiny)

Plakát: Vlčí doupě - videa pro děti s poselstvím

Postní almužna 2021 (Charita ČR)

Viz informace na odkazu

www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/

Národní týden manželství - informace

Informace k Národnímu týdnu manželství a Cestě manželů viz www CPR Uh. Brod ...

www.uhersky-brod.dcpr.cz/

Plnomocné odpustky v době pandemie

Dekret k plnomocným odpustkům přivlastnitelným věrným zemřelým viz odkaz

drive.google.com/file/d/1KXBHvHHGb-qYJEvGRRPQ2BelYBeke_X1/view

Vysvětlení k uvedenému dekretu viz 

drive.google.com/file/d/1DJzJw2noq31tYCFKw3Zfn8BXigPYSr55/view

Pozvání na děkanátní pouť do Olomouce

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Vám nabízí

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené  karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte-li se na vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených:

Duchovní a psychoterapeutická pomoc:
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9-17 hod.)
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013
Duchovní pomoc:
S. Lucie Cinciálová, řeholnice, 731 600 081
S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 733 741 700
P. Pavel Stužka, kněz, 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 733 741 700
Psychoterapie:
Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782
Poradenství pro rodiče:
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339

Svatoludmilská pouť, sraz Ludmil a Bořivojů

Dny otevřených dveří na Stojanově gymnáziu, Velehrad

Postní děkanátní setkání mládeže - PODĚS 2018

Plakát - Pouť do Mariazell

Fotky z pouti do Mariazell

Duchovní svačinka pro mládež děkanátu

 

Pozvání na prázdninové akce Matice velehradské

Vážení a milí členové Matice velehradské, přátelé,

srdečně zdravím každého z Vás v prázdninovém a dovolenkovém čase a dovoluji si nabídnout několik pozvání na akce Matice velehradské. I když máte někteří z vás dalekou cestu na Velehrad a jste spojeni s námi jen na dálku, někteří z vás zase naopak poutní místo pravidelně navštěvujete a bydlíte blízko, přesto zvu co nejsrdečněji každého z Vás na pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské, která se bude konat 15.8.2017. Program bude probíhat až do podvečerních hodin.

Začne slavením mše svaté v 10.00 hodin v bazilice.Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jan Graubner.
Po polední přestávce proběhne komentovaná prohlídka kopie největší středověké knihy Codex gigas v expozici Bible pro malé i velké ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Pro členy Matice velehradské bude vstup volný. Zájemci mohou přijít ve 13:00 hodin do velehradského infocentra.
U divadelního představení Viti Marčíka st. „Bajaja” se mohou od 14:00 hodin pobavit nejen děti, ale i mnozí dospělí. Po něm následuje od 15.00 hodin putování dětí po stanovištích „Cesta soluňských bratří”.
Po celé odpoledne budou doprovodným programem tzv. báječná kola. Každé z nich je naprostý originál. Děti si mohou vybrat z mnoha druhů a vyzkoušet, jak které kolo jezdí.
Celý den bude možnost navštívit expozici v podzemí baziliky. Po předložení členské kartičky bude pro členy Matice velehradské snížené vstupné.

Další prázdninovou akcí akcí bude 11. ročník hudebního festivalu Šroubek. Bude se konat 26.8.2017 od 19.00 hodin v prostorách ambitů před bazilikou. V tomto roce přijala pozvání brněnská alternativní skupina Květy, která čerpá z mnoha hudebních žánrů (rock, folk, blues, šanson, jazz, world music, hip hop apod.).
Dalším interpretem bude písničkář, spisovatel a hudební skladatel Jan Burian.
Třetí účinkující bude Dagmar Andrtová - Voňková, česká kytaristka, skladatelka a zpěvačka.

V případě deštivého počasí se festival uskuteční v Zimním sále Stojanova gymnázia.
Plakátky na obě akce zasílám v příloze.

A poslední nabídkou, která již není prázdninovou akcí, je poutní zájezd do Číhoště, Želiva a Křižanova v sobotu dne 16.9.2017.
Podrobný program pouti jsem vám posílala již dříve, v příloze zasílám ještě jednou.
Přihlašování bylo prodlouženo vzhledem k prázninovému času do 15.8.2017.
Zveme srdečně na pěknou pouť v doprovodu velkého pěšího poutníka Mons. Jana Peňáze.

Přeji hezky prožité a požehnané dny všem a budu se těšit na setkání s Vámi na některé z našich nabídnutých akcí

Pěkně zdravím z Velehradu

Věra Bajajová

Věra Bajajová
Matice velehradská z.s.
U Lípy 302
Velehrad 687 06
tel: 733 74 24 04

Den s rodinami při CSM Olomouc

Pozvánka na akce Matice velehradské

Vážení a milí členové Matice velehradské,

opět vás vřele pozdravuji a dovoluji si nabídnout pozvání na literární besedu, která se uskuteční v rámci tzv. Malé pouti dne 9.7.2017 na Velehradě. Jedná se o besedu z cyklu Cesty za hodnotami a  tentokrát mezi nás zavítají literát Jiří Dunděra a scénárista Oldřich Selucký. 

Povídat budou o životě a tvorbě na křesťanských základech. 
Beseda se uskuteční v Zimním sále na Stojanově gymnáziu od 16:00 hodin.
 

Plakátek k Malé pouti i besedě Cesty za hodnotami zasílám v příloze.
 
Další nabídkou Matice je poutní zájezd, který pořádáme dne 16.9.2017.
Pokud chcete prožít s námi a doprovázejícím Mons. Janem Peňázem, velkým pěším poutníkem, pěkný sobotní zářijový den na několika zajímavých místech, věnujte prosím pozornost dalším informacím. 
Navštívíme Zahrádku, Číhošť, Želiv a Křižanov, a to vše za jeden den. Podrobný program pouti zasílám v příloze. 
Cena bude 500,- Kč (zahrnuje dopravu, oběd a prohlídku kláštera).

Přihlašování je možné do 31.7. 2017  na infocentru Velehrad.
V případě dotazů se prosím neváhejte na nás obrátit a zavolejte na infocentrum Velehrad tel.: 571 110 538 nebo napište na: info@velehradinfo.cz, kde vám rádi zodpovíme.  

Pokud vás bude větší skupinka, je možná dle domluvy zastávka po cestě.
 

S pozdravem a přáním hezkého dne,
 
Věra Bajajová
 
Matice velehradská z.s.

U Lípy 302

Velehrad 687 06

tel: 733 74 24 04

www.maticevelehradska.cz

___
 
 
 ___

Papež František ve Fatimě 13.5.2017 (videozáznam)

Pozvánka na Pouť za úctu k životu (Napajedla, so 25.3.)

Hromniční pouť matek 2017 ve Šternberku - pozvánka

Vánoční poselství papeže Františka / Urbi et Orbi

Čtěte na odkaze  www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Pozvání: Evropské setkání mládeže v Rize 2016 (velmi výhodně)

LETÁK: 
drive.google.com/file/d/0B8lxDYWCUQYHdzRaQVZReXVuN1E/view

__

Dobrý den,

obracíme se na Vás s prosbou o další šíření této akce – Evropské setkání mládeže v Rize/ 2016 – 2017/ – viz. příloha, která se uskuteční od 28. 12. 2016 do 1. 1. 2017. Rádi bychom oslovili mladé věřící, kterým je 20 – 35 let, kteří by období konce roku 2016 chtěli strávit v modlitbách společně s ostatními mladými z jiných zemí Evropy.

Jako zázrakem se nám podařilo sehnat dotaci na jeden autobus /cca 40 lidí/, a proto se cena této cesty dostala z 3600,- Kč/osobu na částku 500,- Kč/osobu. Celá akce je zaštítěna panem Petrem Pijáčkem, rodákem z Vlčnova, který v Taizé působí. Hlavním organizátorem a zodpovědnou osobou za skupinu je pan Luděk Podolan, rodák ze Suché Loze /bratr skaut/.

Více informací naleznete buď na facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/Riga2016/ nebo na letáčku, který zasíláme v příloze.

Předem děkujeme za zprostředkování této akce pro naši mládež. Ať je toto setkání naplní pokorou a radostným očekávání.

Mgr. Eva Gazdíková – zástupce vedoucího skautského střediska Suchá Loz

Mgr. Luděk Podolan – oddílový vedoucí skautského střediska Suchá Loz

Cisterciácká pečeť Velehrad - výstava vín

 

Info Matice Velehradská

Dovolujeme si informovat o akcích ve vztahu k tomuto poutnímu místu.

_______________________________________________________

 

① Zveme vás na Cyrilometodějské putování Slováckem, které se uskuteční v sobotu 24. září. Bližší informace k jednodenní akci se startem na Sadské výšině sv. Metoděje a cílem na Velehradě najdete v příloze tohoto e-mailu.

 

② Varhanní koncert se uskuteční v neděli 25. září od 16:30. Interpretem bude Jan Šprta, který představí skladby pěti komponistů. Plakát najdete v příloze.

 

③ Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn se uskuteční 26. – 28. září. Bližší informace najdete na plakátku v příloze.

 

④ První podzimní velehradský seminář duchovního filmu se uskuteční v neděli 9. října od 16:30. Lektorem bude doc. dr. Vladimír Suchánek. Na programu je italský film Čtyřikrát. Plakát zasíláme v příloze.

 

⑤ V sobotu 1. října proběhne pouť děkanátů Zlína a Vizovice. V 15:00 se v rámci poutě v sálu kardinála Špidlíka uskuteční veřejná přednáška prof. Pavla Ambrose SJ na téma Domov nebo noclehárna? Spiritualita rodinné architektury.

 

⑥ Kurz biblických postaviček proběhne 14. – 15. října. Hlásit se můžete do 30. září. Podrobnější informace o akci najdete v příloze e-mailu.

 

⑦ V sobotu 15. října proběhne pouť děkanátů Kroměříž a Holešov. V 15:00 se v rámci poutě v sálu kardinála Špidlíka uskuteční veřejná přednáška prof. Pavla Ambrose SJ na téma Zasmějme se s papežem Františkem. Úsměvy do světa.

 

⑧ V neděli 16. října proběhne literární beseda Básník svědomí věnovaná odkazu díla básníka Karla Vysloužila (1927-2015), zakladatele svatohostýnských poutí píšících křesťanů. Hostem besedy bude dramatik Milan Uhde. Plakátek zasíláme v příloze.

 

⑨ V kostelíku Cyrilka byla opět zpřístupněna výstava Volím si Sofii, která hravým způsobem přibližuje odkaz a dílo slovanských věrozvěstů. Výstava bude přístupná poslední zářijový víkend a poté na základě domluvy. Plakát k výstavě najdete v příloze. 

 

⑩ V příloze zasíláme plakát s dvouměsíčním výběrem velehradských akcí.

 

 

Nová kaple Svatého Kříže byla slavnostně zpřístupněna ve Stojanově gymnáziu:

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/nova-kaple-na-velehradskem-gymnaziu-ukryva-kapku-krve-jana-pavla-ii-20160913.html

 

Minulý týden proběhly oslavy výročí sta let systematického vzdělávání na Velehradě:

https://www.facebook.com/PoutniArealVelehrad/photos/?tab=album&album_id=653876118110435

 

Koncert Scholy Gregoriana Pragensis završil sérii letošních akcí k poctě Karla IV na Velehradě:

http://slovacky.denik.cz/kultura_region/koncert-scholy-gregoriana-pragensis-byl-poctou-karlu-iv-20160904.html

 

Na Velehradě poprvé a úspěšně proběhnul kurz psaní ikon:

https://www.facebook.com/PoutniArealVelehrad/photos/?tab=album&album_id=646972718800775

 

V okolí Velehradu jsou umísťovány esteticky zajímavé včelí kláty:

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vceli-klat-ozdobi-take-slovansti-verozvestove-20160901.html

 

Na Velehradě proběhly hody s právem:

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/o-pozornost-lidi-na-velehrade-soutezily-hody-s-pravem-a-horkovzdusne-balony-20160903.html

 

_______________________________________________________________________________

 

Stručný výčet dalších akcí, které proběhnou ve velehradském poutním areálu během následujících týdnů, naleznete v Kalendáři akcí: 

 

http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/

 

V případě zájmu o podrobnější informace, plakáty v tiskové kvalitě, použití fotografií z našich zdrojů apod. nám prosím napište.

 

Na základě e-mailové žádosti je též možné vyřazení z adresáře příjemců těchto informačních e-mailů.

 

Děkujeme za pozornost výše uvedeným informacím a zájem o aktivity, které se odehrávají v poutním areálu na Velehradě.

 

 

Naše kontaktní údaje:

 

Informační centrum

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje

U Lípy 302

687 06 Velehrad

 

e-mail: info@velehradinfo.cz 

Studentská mše sv. v Hradčovicích

Aktuální dění na Velehradě

Vážení zájemci o dění na moravském Velehradě.

① Dvě přednášky s tematikou historie Velehradu, které připravila Matice velehradská, proběhnou v sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

První věnovaná fenoménu pohlednic z Velehradu proběhne už dnes 24. února od 18:00.

Druhá přednáška věnovaná novým archeologickým objevům je naplánována na středu 2. března od 18:00. 

② Velehradský seminář duchovního filmu pokračuje v březnu projekcí animovaného filmu Špalíček. Akce proběhne v neděli 13. března od 16:30. 

③ Postní duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem SJ proběhne v sobotu 12. března. 

④ (Před) velikonoční výukový program pro děti se uskuteční ve dnech 16. – 19. března.

⑤ Výstava výtvarných prací Nataši Skalické a Karolíny Kadečkové probíhá v Turistickém centru na Velehradě od 9.2. do 30.3. 

V neděli 7. 2. se uskutečnila Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské. Zde jsou ke zhlédnutí fotografie:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555650024599712.1073741867.185...

Více inofrmací viz www.velehradinfo.cz

Aktuální dění na Velehradě

Dovolujeme si informovat o akcích ve vztahu k tomuto poutnímu místu.
___________________________________________________

① V neděli 7. 2. se uskuteční Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské. 

② V neděli 21. 2. proběhne od 16:30 další část Velehradského semináře duchovního filmu. Tentokrát bude setkání zaměřeno na tvorbu významného českého dokumentaristy Jana Špáty. Více informací je zde: http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/?akce=Mzgz

③ Postní rekolekce pro katechety a věřící pedagogy proběhne 26. – 28. února v poutním domě Stojanov. Plakátek k akci zde. Informace o dalších exerciciích naleznete na www.stojanov.cz

④ Výstava výtvarných prací Nataši Skalické a Karolíny Kadečkové probíhá v Turistickém centru na Velehradě od 9.2. do 30.3. Více informací a plakátek zde.

Fotografie ze slavnostního otevření brány milosrdenství na Velehradě jsou k vidění zde:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550324918465556.1073741866.185...

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/fffe7fc2-849e-44ac-af13-f31...

Dovolujeme si upozornit na článek na téma poutnické spirituality:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23137

Nové číslo národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka Malovaný kraj, na jehož obálce se skví hrad Buchlov, je k dostání ve velehradském Infocentru:

http://www.malovanykraj.cz/prave-vyslo
_______________________________________________________________________________

Stručný výčet dalších akcí, které proběhnou ve velehradském poutním areálu během následujících týdnů, naleznete v Kalendáři akcí:

http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/ 

Info Matice Velehradská - přednášky

 

Matice velehradská pořádá na přelomu února a března dvě přednášky věnované velehradské historii. Obě se uskuteční na Velehradě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

Ve středu 24. února v 18:00 hodin se uskuteční přednáška Petra Havrlanta a Petra Hudce (Národní památkový ústav) na téma Fenomén pohlednice a Velehrad. Vášni pro vydávání a sbírání pohlednic, která zachvátila Evropu v závěru 19. století, vděčíme za to, že máme mnoho obrazových informací o podobě Velehradu před více než sto lety. Pohlednice dokumentují ale také to, jak se měnila podoba tohoto místa v nedávné době, v jakém kontextu poutníci na Velehrad pohlíželi. Co psali svým blízkým z pouti?

Druhá přednáška uspořádaná ve středu 2. března seznámí zájemce s novými archeologickými objevy na Velehradě. Přednášejícími budou Zdeněk Schenk a Jan Mikulík (Archaia Olomouc) a Radim Vrla (Národní památkový ústav). Od zahájení obnovy poutního místa Velehrad v prvním desetiletí 21. století stále roste naše poznání o středověké podobě velehradského kláštera. Zpřesňují se ovšem také informace o tom, jak vypadal v raném novověku. Nacházené předměty výmluvně svědčí o každodennosti mnišského života.

POstní DĚkanátní Setkání mládeže 2016

 

Studentská mše sv. 26.2.2016 v Pitíně

 

Poradna pro ženy a dívky

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách.

Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství.

Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám.

Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora.

Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc a přijetí.

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v každodenním životě.

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.

Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení, oba rybáři se rozhodnou vesničanům pomoci. Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den vesničanům vyloví ryby a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané každé ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta náročnější, vesničané výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního poradenství.

I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.

Bc. Milada Lázničková DiS
www.cenap.cz

Akce manželské večery v Luhačovicích

https://www.facebook.com/events/507297926118508/

...
Celkem 8 setkání, která vždy začínají večeří při svíčkách, následuje promluva, po níž mají manželé příležitost si spolu v soukromí popovídat o tématu večera i o všem, na co ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Večer probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nebudete nikomu dalšímu nic říkat
...

Pozvánka do Uh. Brodu na duch. obnovu, přednášku a pouť

 

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2015

 

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner svým pastýřským listem. Jeho plné znění je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

 

Páté výročí smrti kardinála T. Špidlíka SJ

 

   
Dne 16. dubna 2015 uplyne pět roků od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka. Mši svatou k pátému výročí jeho smrti bude v sobotu 18. dubna 2015 v 9.00 hodin celebrovat pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička s ostatními kněžími ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Velehrad: 
Kardinál Špidlík byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí. Narodil se 17. prosince 1919 v Boskovicích. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu a kněžské svěcení přijal v holandském Maastrichtu 22. srpna 1949. Vyučoval na univerzitách v Římě. Zemřel 16. dubna 2010 v Římě.
Je považován za světově proslulého znalce spirituality křesťanského Východu, propagátora české kultury a duchovního otce. Papež Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval kardinálem pro jeho celoživotní úsilí ve studiu a praktické službě pro jednotu křesťanů. Je považován za starce a teologa nerozdělené církve. Jeho myšlenky a moudrost představila v desetidílném cyklu přednášek Krásné slovo otce Špidlíka, jež byl natočen v letech 1994 – 1995 Studiem Velehrad Olomouc pro Centrum Aletti. Jeho život a poslání v obrazech může objevit v mozaikách otce Marka I. Rupnika SJ každý návštěvník velehradské baziliky na sarkofágu za hlavním oltářem baziliky, kde odpočívá i tělo tohoto významného českého teologa.

P. Ruda Repka -rodák z Vlčnova- žádost o podporu farnosti CVIKOV

 Pro větší náhled klikněte na obrázek nebo ZDE

P. Josef Červenka - Medjugorje 2014

 

Výzva biskupů ČR k volbám do Evropského parlamentu

 

Biskupové českých a moravských diecézí připravili u příležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu (23. a 24. května 2014) výzvu pro věřící v ČR. V závěru nedělních bohoslužeb (18. května) je tak povzbudí k účasti na tomto hlasování. Text, který svou podstatou navazuje na prohlášení evropských biskupů sdružených v COMECE, zveřejnilo Tiskové středisko ČBK.

 

  Číst dál: ZDE                                                           Zdroj: www.ado.cz 

Nechte se inspirovat velikonočními myšlenkami arcib. Graubnera

 

Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí pro nadcházející velikonoční dobu zájemcům zasílání citátů arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budu tematicky zaměřené k Roku rodiny a příjemci je budou dostávat zdarma.

Číst dál                          Zdroj: www ado.cz

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2014

 

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Promítání filmu Poslední vrchol a Všechny moje děti

Promítání filmu Poslední vrchol a Všechny moje děti – zveme vás opět do kina Máj na tyto filmy: film Poslední vrchol bude promítán 7.4. v 17:00 a ve 20:00 a film Všechny moje děti bude promítán 14.4. v 17:00 a 20:00, v sobotu 26.4. v 18:00 a v neděli 27.4. v 18:00. 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 5 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť