AKCE, POZVÁNKY, ČLÁNKY A ODKAZY

Verze pro tisk

Tady můžete formou komentářů psát tipy na zajímavé články a odkazy na internetu.
Pozvánky a plakáty na různé akce, přednášky a koncerty nejen v našem děkanátu.

Děkujeme za Vaše příspěvky a tipy.

Stojanov - Den otevřených dveří (Velehrad)

Koncert duchovní hudby Dvořák Uh. Brod

Svatý Antonínek - program 2023

Regionální setkání Fatimského apoštolátu

Plavání (3kr), brigáda (fara Korytná) a Svatba na klíč (divadlo)

Adoptuj si kněze

Týden modliteb za mládež

Duchovní obnova v kněžském semináři

Modleme se za nového arcibiskupa

Plavání v UB pro tříkrálové koledníky

Rybáři - Jan Horák - monodrama (UB)

Den pro rodinu (KZŠ UB)

Týden v klášteře dominikánských mnišek (Uh. Brod)

Pozvánka na poutní zájezd do jižních Čech

Kartička - cesta manželů

Cílem této cesty je nabídka zastavení se, zamyšlení a možnosti nového pohledu na sebe, svého partnera a svůj vztah ...

>> karticka-cesta_manzelu-2022.pdf

Rok rodiny - odběr citátů

Adventní srdce plné

Dny otevřených dveří Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV)

Více informací viz odkaz

sgv.cz/2021/11/07/dny-otevrenych-dveri/

Kristýn služebník - leták: Pomoc s energiemi

SYNODA - Za církev synodální - leták

Výběrové řízení na místo Pastoračního asistenta DCPR UB

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Uherský Brod

viz odkaz

www.farnostuherskybrod.cz/index.php/533-vyberove-rizeni-na-pozici-pastoracni-ho-asistenta-tky-dekanatniho-centra-pro-rodinu-uhersky-brod

Modlitba novény k Duchu Svatému

Děkanátní setkání dětí a rodičů

Online koncert rodin děkanátu Uh. Brod

CPR UB / inspirace pro mladší i starší děti

Rok rodiny - inspirace sv. Josefem

Viz sdílený dokument:

ROK_RODINY_-_inspirace_brezen.docx 

Srpen - Odvaha (Rok rodiny)

Duben - Přijetí (Rok rodiny)

Plakát: Vlčí doupě - videa pro děti s poselstvím

Postní almužna 2021 (Charita ČR)

Viz informace na odkazu

www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/

Národní týden manželství - informace

Informace k Národnímu týdnu manželství a Cestě manželů viz www CPR Uh. Brod ...

www.uhersky-brod.dcpr.cz/

Plnomocné odpustky v době pandemie

Dekret k plnomocným odpustkům přivlastnitelným věrným zemřelým viz odkaz

drive.google.com/file/d/1KXBHvHHGb-qYJEvGRRPQ2BelYBeke_X1/view

Vysvětlení k uvedenému dekretu viz 

drive.google.com/file/d/1DJzJw2noq31tYCFKw3Zfn8BXigPYSr55/view

Pozvání na děkanátní pouť do Olomouce

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Vám nabízí

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené  karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte-li se na vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených:

Duchovní a psychoterapeutická pomoc:
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9-17 hod.)
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013
Duchovní pomoc:
S. Lucie Cinciálová, řeholnice, 731 600 081
S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 733 741 700
P. Pavel Stužka, kněz, 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 733 741 700
Psychoterapie:
Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782
Poradenství pro rodiče:
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339

Svatoludmilská pouť, sraz Ludmil a Bořivojů

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť