AKCE, POZVÁNKY, ČLÁNKY A ODKAZY

Verze pro tisk

Tady můžete formou komentářů psát tipy na zajímavé články a odkazy na internetu.
Pozvánky a plakáty na různé akce, přednášky a koncerty nejen v našem děkanátu.

Děkujeme za Vaše příspěvky a tipy.

Cyrilka v proměnách času - Nabídka sborníku z Matice velehradské

 

Matice velehradská vydala sborník s názvem Cyrilka v proměnách času.

Při silnici procházející obcí Velehrad se v severovýchodním nároží poutního areálu nachází malý kostelík Zjevení Páně nazývaný lidmi Cyrilka. I když leží stavba od svého vzniku ve stínu baziliky, přesto má velmi zajímavou minulost, v níž se odráží celé dějiny Velehradu. Tato malá část Velehradu tak dokáže velmi zajímavě vyprávět o celku. Motivací ke vzniku publikace bylo výročí 150 let od znovuvysvěcení stavby a dále skutečnost, že byl kostelík v letech 2012‒2013 opraven v rámci rozsáhlé obnovy Velehradu před cyrilometodějským miléniem v roce 2013. Do sborníku přispěli svými příspěvky pracovníci Národního památkového ústavu PhDr. Vratislav Nejedlý, Mgr. Petr Hudec, a Radim Vrla, archeologové Mgr. Zdeněk Schenk a Bc. Jan Mikulík a prof. Pavel Ambros SJ z olomouckého Centra Aletti. 

Sborník je možné zakoupit ve velehradském informačním centru za 120 Kč, nebo je možné si vyžádat jeho zaslání poštou.

Spálovský mlýn 2014 - tábor rodin 20 let!

 Milí přátelé,

srdečně vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně.

Letos o to více, že proběhne jeho 20. ročník a při té příležitosti také setkání (jak doufáme) s mnohými, kteří se ho zúčastnili dříve. Zvláštností bude letos možnost být zde o den déle (9.-17.8.), nebo přijet pouze na plánovanou oslavu a setkání s účastníky starších ročníků o víkendu na závěr tábora (16.-17.8.).

Pokud vás tato nabídka zaujala, pošlete nám svoji přihlášku co nejdříve.

Pozvánku a přihlášku na týdenní tábor najdete v příloze nebo na našem webu www.setkani.org .

Infor mace o možnosti zúčastnit se pouze víkendové oslavy  20 let a možnostech ubytování, stravy, ceny ad. upřesníme v průběhu dubna. Přihlásit se mailem však můžete už nyní – posílejte na ymca@setkani.org .

Moc se na setkání s vámi těšíme už nyní!

S přáním Božího požehnání do dalších dnů

 

Miloš a Gita Vyleťalovi
Jarda a Mirka Křížovi

Dům setkání Albeřice zve

 DŮM SETKÁNÍ - www.setkani.org

malebné místo východních Krkonoš ***
programy na podporu rodinného života

Milí přátelé,
příznivci Domu setkání,
s přicházejícím jarem vám zasíláme nabídku akcí, které připravujeme v nejbližším období. Informace a přihlášky k jednotlivým akcím najdete na našem webu www.setkani.org . K některým z nich i v příloze tohoto mailu.
• 11.-13.4. Víkend pro muže - Život v manželství (J.Šlachta, M.Vyleťal)
• 8.-11.5. Rodinné tvoření – prodloužený víkend pro rodiny (G+M Vyleťalovi ad.)
• 16.-18.5. Manželský víkend I. (M+O Sikorovi, M+G Vyleťalovi)
• 23.-25.5. Expedice Botanicus - dobrodružný víkend pro otce s dětmi (M.Vyleťal)
• 6.-8.6. Relaxační víkend s jógou – (V+D Pazderovi.)
• 13.-15.6 Posvátný kruh kříže – víkend pro muže (J.Šlachta, M.Vyleťal)
• 18.-20.6. Víkend pro otce s dospívající dcerou (16-19 let) (M.Kocvrlichová, M.Štula)
• 26.7.-2.8. Letní tábor rodin - Albeřice 1 (M+G Vyleťalovi, P.J.Furtan)
• 9.-16.8. Letní tábor rodin - Albeřice 2 (R+V Ševčíkovi, P.J.Peňáz)
• 16.-23.8. Hudební tábor rodin (J.Hudec, R. Rollerová, J.Náprstek)

Budeme rádi, když akce Domu setkání doporučíte svým přátelům, nebo vhodnou formou rozšíříte informace o nich ve svém okolí, společenství, farnosti.
Podle zájmu je možné se na všechny uvedené akce hlásit už nyní.
Volné termíny na Domě setkání si můžetezde rezervovat také individuálně pro svou rodinu, partu přátel nebo farní společenství.
Děkujeme za vaši podporu a zájem o dění v Domě setkání a těšíme se opět někdy na shledanou.
Miloš a Gita Vyleťalovi

Pozvánka na film POSLEDNÍ VRCHOL

 V neděli 23. března se bude od 17.00 v kině MÁJ v Uherském Brodě promítat španělský dokumentární film


POSLEDNÍ VRCHOL


OBSAH
posledni vrchol web
Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. La Ultima Cima ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti.

 

Více podrobnosti o filmu naleznere na následujícím odkaze:http://www.poslednivrchol.cz/

Rezervace místa můžete provést ZDE.

Film v Česko-Slovenské filmové databázi spolu s komentáři naleznete ZDE.

Česká republika je sedmnáctou zemí, kde byl film uveden. Premiéra filmu se konala 8. ledna 2014 v kině Atlas v Praze za účasti režiséra.

Postní rekolekce pro mládež

 

Duchovně rekreační pobyt pro ovdovělé v Dolomitech

 

Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí vdovám a vdovcům možnost načerpat sílu v nádherné přírodě italských Dolomitů. Duchovně-rekreační pobyt se uskuteční ve dnech 17.–24. května 2014 a účastníkům nabídne jak duchovní program, tak výlety do okolní přírody.

Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2013

 

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, připomíná tentokrát začátek Roku rodiny. Součástí poselství je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství naleznete v příloze článku.

Číst dál....           Zdroj:  www.ado.cz 

 

Adventní pastýřský list arcibiskupa Jana

 

Arcibiskup Jan Graubner. Foto Pavel LangerK první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zaslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím pastýřský list. Zabývá se v něm tématem rodiny, které bude věnován nadcházející rok, a vyzývá zejména k rodinné modlitbě. Text, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém pdf souboru, se má číst ve všech kostelech olomoucké arcidiecéze o první neděli adventní.

 

Pomůcka pro lepší prožití adventu.

Tyto stránky s formulářem naleznete   ZDE. 

 

Církevní silvestr pro mládež.

 

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude v sobotu 7. 12.

Již tradičně zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu (dále)

                                                                                             Zdroj:www.agkm.cz

Stojanovo gymnázium Velehrad pořádá dny otevřených dveří.

 

Na dny otevřených dveří zve všechny zájemce o studium i další návštěvníky Stojanovo gymnázium Velehrad. Uskuteční se ve dnech 29. a 30. listopadu 2013, další možnost prohlédnout si budovu školy a dozvědět se o možnostech studia pak gymnázium nabídne znovu koncem ledna.

 Číst dál.                Zdroj: www ado.cz 

Rok víry ukončí věřící v Olomouci "Dnem arcidiecéze"

 

Olomoucká katedrála sv. Václava. Foto A. BaslerJako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení zdejšího biskupství se bude v Olomouci v sobotu 23. listopadu 2013 slavit „Den arcidiecéze“. Celodenní program poskytne věřícím bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí a své dveře jim otevře také řada kostelů a dalších budov.

 

Noc mladých s Marií-Uherský Brod

 

Kalendář děkanátu Uherský Brod

 Během října vyjde děkanátní kalendář na rok 2014 s fotografiemi z Roku víry. Prosím počkejte s nákupem kalendářů a podpořte ten „náš“. Díky.

                                                                                                                                             P. Josef Pelc

Růžencová pouť v Uherském Brodě

 

Zítra na STV1 mše ze Šaštína.

 Zítra v neděli 15. září 2013 na STV1 bude v 10.30 hod. poutní mše svatá ze Šaštína. 

Pořady v televizi ve čtvrtek 4.7. z Velehradu

 Čtvrtek 4.7.2013 :

ČT 2 - 20 hod. -  přenos z koncertu lidí dobré vůle

Televize NOE - 21 hod. - Adorace, 23 hod. - mše svatá

Studenská mše Hradčovice

 

Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské

Uplynulo půl roku od vyjádření olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera k tzv. „Velkému varování Ježíše Krista“. Rozruch kolem těchto údajných poselství irské vizionářky však neutichl a se změnami na papežském stolci v únoru a březnu tohoto roku se ještě zvýšil. Požádali jsme proto arcibiskupa Graubnera o zhodnocení poselství ve světle nedávných událostí.

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Sv.

 Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), nás dnes ujistil apoštol Pavel. 
V Roce víry jsem vás několika pastýřskými listy vyzval ke konkrétním krokům. Připomeňme si, že při vyhlášení Roku víry jsem vám napsal: V našich farnostech uspořádáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem připravil malou pomůcku. Rád bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen trochu můžete. Poznání Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznání. Čím větší je radost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, na kterých nám záleží. Doufám, že většina z vás se Malé školy modlitby ve společenstvích účastnila a dnes cítíte touhu přivádět k Bohu ostatní lidi.
Na Vánoce jsem vám psal: Zvu vás nejen k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou taky chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.
Na začátku Velkého postu jsme pojmenovali některé vážné hříchy, které je nutné odsoudit, a je třeba pomoci těm, kteří se chtějí dostat z jejich pout. Pro mnohé může být změna životního stylu těžká a všechno se nemusí podařit hned. Proto jsem vás vyzval k vzájemné modlitbě, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i naši konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich obrácení.
A o Velikonocích: Vím, že pro někoho z vás může být těžké mluvit o své víře, o intimním životě s Bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte mezi sebou o skandálech a špatných příkladech, které nám předkládá televize, ale vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu a jeho velkých skutcích. Překonejte ostych a začněte ve své rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako apoštolové. Mluvte taky s Bohem, jak každý sám, tak společně. Vaše společná modlitba je bohoslužbou rodinné církve. Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříšení jako skutečný svátek. V neděli ať je středem celého dne mše svatá. V neděli nepracujeme, ale slavíme, odpočíváme v Boží přítomnosti. Nekonejme ani domácí práce, pokud nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci prodavače. 
Nežijeme-li už tedy podle těla, ale podle Ducha, pak přidejme další oblast: Žijme tak skromně, abychom mohli odmítat nákupy i letní dovolené na půjčky, i když vypadají výhodně. Senioři, odmítejte předváděcí akce, na kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám. Učme se nejprve šetřit na to, co chceme pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pastí. Nevytloukejme klín klínem. Dejme se vést Duchem Svatým, ne touhou po majetku a požitku, potřebou mít všechno, co mají druzí. Umějme se radovat z víry, z Boha a jeho darů. Pak budeme skutečně svobodní a radost z Hospodina bude naší silou (Neh. 8,10).
Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který nám dal svého Svatého Ducha, nás dnes posílá do světa, abychom byli jeho svědky. Vybavil nás a posílá nás: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Dnes vyjděme jako misionáři do svého okolí. Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi nás přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit. Laskavě je pozvěte, případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a přípravě na svátosti. Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých slov a argumentů, ale modlitbou a obětí jim vyprošujte potřebnou milost a buďte vytrvalí. O tom, co se Vám s Boží pomocí podaří, mi pak napište. Těším se na vaše svědectví, na dopisy spolupracovníků pastýři, který vám posílá pastýřské listy. 
S prosbou: Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář země, každému vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

 

Zemřel bývalý křtinský farář P. Tomáš Prnka

 

Na Velký pátek, 29. března 2013, zemřel v nemocnici v Brně-Bohunicích P. Tomáš Prnka, dlouholetý duchovní správce poutního místa Křtiny, odkud ho znali také mnozí věřící putující sem z farností olomoucké arcidiecéze. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 6. dubna od 14.00 hodin v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách a po mši svaté bude jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově.

TV Noe odvysílá dokument o konkláve

 

V čele církve stálo doposud 265 papežů. Kdo bude další? Jak se bude jmenovat? A jak probíhá jeho volba, která je už staletí zahalena tajemstvím? Odpovědi na tyto otázky nabídne exkluzivní dokument o konkláve, který promptně vyrobila španělská produkční společnost Goya a v neděli 10. března 2013 od 20.30 hodin ho v české verzi odvysílá televize Noe.

 

Pastýřský list k majetkovému vyrovnání

Bratři a sestry,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2)

Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví.

Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení matrik a výuka ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží.

Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj na ovládání církve.

Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.

V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné.

Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období.

Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží.

Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: „Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru… provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost“ (Poselství ke Dni míru 2013).

Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni.

Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme

Vaši biskupové

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k postní době 2013

 

Arcibiskup Jan Graubner udílí popelec. Foto Pavel LangerK První neděli postní, která letos připadá na 17. února, zasílá všem věřícím olomoucké arcidiecéze svůj pastýřský list arcibiskup Jan Graubner. Jeho plný text naleznete jako přílohu ve formátu pdf.

 

Katolická ZŠ v Uherském Brodě zve k zápisu budoucí prvňáčky

Zápis do první třídy Katolické základní školy Uherský Brod na školní rok 2013/2014 se uskuteční v úterý 5. února 2013 od 13.00 hodin v budově školy na adrese Jirchářská 823.

Hromniční pouť matek opět zaplní šternberský chrám

Stejně jako každý rok přinesou i letos matky z celé ČR před sochu Šternberské madony velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. Hromniční pouti ve Šternberku, která se uskuteční v sobotu 2. února 2013 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie, se každý rok účastní stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek.

Za Cyrilem a Metodějem s GPS v ruce

Ačkoliv se zdá, že slovanští věrozvěstové a moderní GPS navigace nemohou mít nic společného, nový projekt nazvaný CM-caching vás přesvědčí o opaku.

 

Adventní duchovní obnova mladých UB

 Adventní duchovní obnova pro mládež: 7. - 8. 12. 2012 na faře v Uherském Brodě. Začátek v pátek v 19 hod., zakončení v sobotu v 16 hod. mší svatou. Obnovu povede bratr minorita Bohdan Heczko. Přihlašujte se na děkanátních stránkách mládeže do 30. 11. 2012.

Křesťanský Silvestr mladých z děkanátu - pozvánka

 Křesťanský silvestr pro mladé z děkanátu: sobota 1. 12. 2012 v 19:30 hod.; fara Uherský Brod; modlitba, hry, sdílení.

Den otevřených dveří na AG v Kroměříži.

Na den otevřených dveří zve zájemce také Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Foto Anna BekárkováV sobotu 1. prosince 2012 od 9.00 do 12.00 hodin mají všichni návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a informovat se o studiu na této škole.

Dva vlci v nás - pro zamyšlení

Dva vlci v nás

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. 

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal:„A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“

(Autor neznámý)

    Zdroj: www.vira.cz

 

Pozvánka na přednášku-BLAHOSLAVENSTVÍ-Uherský Brod

Festival duch. hudby na Velehradě.

Studenská mše svatá ve Vlčnově.

 

Modlitební služba rodinného centra pomáhá už rok

Více než dva tisíce proseb a úmyslů zaslali už lidé na olomoucké Centrum pro rodinný život, kde byla loni v říjnu spuštěna služba modliteb na úmysly žadatelů. Lidé, které trápí například nemoc, rodinné problémy nebo nezaměstnanost, se mohou formou SMS nebo e-mailu obrátit na pracovníky centra, aby se za jejich prosbu modlili spolu s nimi.

5 let od smrti O. Vladimíra

Dnes 29.10. 2012 je to 5 let od smrti našeho bývalého duchovního správce O. Vladimíra Tomečka. VZPOMEŇME I NA NĚHO VE SVÝCH MODLITBÁCH. 

 

Rekonštrukcia hrobu otca Vladimíra

Milí spolufarníci,
mnohí z Vás už isto viete o iniciatíve niektorých mužov z M. O. po dohode s majiteľom a správcom, zrekonštruovať hrob a pomník otca Vladimíra Tomečka.
Na tento účel sa mi podarilo od oslovených darcov na Slovensku, Ukrajne, Nemecku,Rakúsku, Morave, vyzbierať značnú časť prostriedkov a boli vyplatené na práce ako záloha.
S majstrom kamenárom sme sa dohodli na ďalšej splátke. Každý jednotlivýdar a darca je zaevidovaný a bude, ak si výslovne neželá anonymitu, zverejnený.
Rekonštrukcia bude celkom stáť do 24.000,-Kč. Pomník sa celý vybrúsi nanovo, s novými nápismi, fotografiou, novou obrubou hrobu.
V Strážnici som zatiaľ verejnosť-darcov s prosbou o príspevok na tento účel neoslovil a robím tak preto, aby sa neobišla naša Strážnická farnosť, kde otec Vladimír pôsobil.
Ak by teda niekto z našej farnosti, mesta chcel na rekonštrukciu prispieť, može sa staviť za mnou v optike EFFATHA a s darom uviesť svoje meno.
Ak by chcel zostať v anonymite, meno zostane kvoli poriadku len v zázname darov,ale ho nezverejníme.
Predpokladaný termín ukončenia práce na rekonštrukcii je a boli by sme radi, na sviatok všetkých svätých a dušičiek.
Teším sa z toho, že Otec Vladimír bude mať konečne dôstojnejší pomník a nie len provizórium ako doposiaľ, a našli sa i ľudia na realizáciu tohto diela.
Myslím, že si to i naozaj zaslúži, nielen za prácu, ktorú tu vykonal, ale i za jeho terajšie prímluvy za nás.
Marián Kuruc

Zdroj: www.straznice.farnost.cz/casopis/rijen2012.pdf

RŮŽENCOVÁ POUŤ v klášterním kostele v Uh. Brodě 2012 - program

 

Ve čtvrtek večer se rozezní kostelní zvony

 

Ve čtvrtek večer se rozezní kostelní zvony

(25.9.2012) MB

Ve čtvrtek večer se rozezní mnohé kostelní zvony. Proč? V předvečer státního svátku a zároveň slavnosti svatého Václava nás vybízejí ke společné modlitbě za náš národ.

Celý článek

Zdroj:  www.vira.cz

 

Pozvánka - Festival na vodě

Zahrej si ve filmu.....

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty

 

Strávit se svými vnoučaty týden v klidném místě uprostřed přírody mohou ve dnech 18.–25. srpna 2012 ti, kdo se přihlásí na setkání, které ve Velkých Losinách pořádá olomoucké Centrum pro rodinný život. Program letního pobytu nabídne prarodičům i jejich vnoučatům výlety do okolí, řadu volnočasových aktivit i poznávání památek a dalších zajímavostí.

Zemřel redemptorista P. Jan Zemánek - rodák z Drslavic

 

V pátek 8. června 2012 zemřel P. Jan Zemánek, CSsR, řeholní kněz – redemptorista. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pondělí 18. června při mši svaté od 10.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Poté bude převezen do Tasovic u Znojma, kde se bude konat v úterý 19. června v 15.00 hodin pohřební mše svatá. Po obřadech bude zemřelý uložen po boku spolubratrů na tasovickém hřbitově.

Zdroj: www.ado.cz

Charita v Uherském Brodě zve …

 

 

Oblastní charita Uherský Brod vás srdečně zve na mši svatou u příležitosti 20. výročí znovuobnovení své činnosti.

Mše svatá bude sloužena 14.6.2012 v 10h30 ve farním kostele v Uherském Brodě.
Mši svatou bude sloužit P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.

Všichni jsou srdečně zváni!

 

Den otevřených dveří - ARCHA RAJNOCHOVICE

Pastýřský list biskupů k VII. Světovému setkání rodin

Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo pastýřský list českých a moravských biskupů k VII. světovému setkání rodin, které se koná v Miláně od 30. května do 3. června 2012.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť