společenství

Ekonomická rada

Ekonomická rada je pomocný a poradní orgán faráře nebo administrátora, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Schází se jednou za dva měsíce nebo dle potřeby.

Otec Zdeněk Klimeš, Josef Strommer, Stanislav Stojaspal, Darina Straňáková

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře nebo administrátora a  spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Schází se jednou za dva měsíce nebo dle potřeby.

Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát je celosvětové hnutí věřících, které šíří poselství Panny Marie, předané třem malým dětem v portugalské Fatimě v roce 1917. Nabádá lidi k modlitbě sv. růžence, činění pokání a svědomitému plnění každodenních povinností.

Toto hnutí bylo založeno Mons. Haroldem V. Colganem (1894 – 1972) v USA. Nyní působí ve 110 zemích světa, má více jak 25 mil. členů. V České republice byl Fatimský apoštolát obnoven v roce 1990 a v dnešní době má již více než 3 000 členů, kteří se scházejí ke společné modlitbě večeřadla v mnoha modlitebních skupinách v jednotlivých oblastních centrech.

V Nivnici má Fatimský apoštolát asi 40 členů, převážně důchodového věku, kteří se pravidelně schází každou 1. sobotu ráno po mši sv. na faře.

Více informací na www.cm-fatima.cz

Sekulární františkánský řád v Nivnici

Sekulární františkánský řád (SFŘ) sdružuje katolické bratry a sestry, které se zavazují žít Kristovo evangelium po vzoru sv. Františka z Assisi podle potvrzené řehole. Ve svých rodinách žijí prostým a otevřeným františkánským duchem pokoje, věrnosti a úcty k životu.

Laické sdružení sv. Dominika v Nivnici

Toto bratrské společenství v roce 1992 navázalo na bývalé společenství terciářů, nedobrovolně přerušené v roce 1951 nástupem vlády komunistů (tolik z kroniky).

Členská základna v roce 2015: 5 žen v Nivnici, 4 ženy v Korytné.

Už se nescházíme, protože z Korytné je schopná přijet jedna sestra a z Nivnice do Korytné snad dvě.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť